Αντίθεση οθόνης
Find a dealer/service center

Suunto Kailash Οδηγίες χρήσης - 2.0

Αντίθεση οθόνης

Η αντίθεση της οθόνης είναι προεπιλεγμένη στο 50%. Μπορείτε να προσαρμόσετε την τιμή μεταξύ 0% και 100% με τις επιλογές GENERAL (ΓΕΝΙΚΑ) » Display (Οθόνη) » Display contrast (Αντίθεση οθόνης).