Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Spartan Sport Потребителско ръководство - 2.6

Час и дата

Часът и времето се задават при първоначалното настройване на часовника. След това вашият часовник използва GPS час, за да коригира разликите.

Можете да настроите ръчно часа и датата от настройките в GENERAL (ОБЩИ) » Time/date (Час/дата), където можете също така да промените форматите на часа и датата.

Освен основното време, можете да използвате и двойно време, за да следите времето на различни локации, например когато пътувате. ВGeneral (Общи) » Time/date (Час/дата), докоснете Dual time (Двойно време), за да настроите часовата зона като изберете локация.

Будилник

Вашият часовник разполага с будилник, който може да се настрои да звъни веднъж или да се повтаря в определени дни. Активирайте алармата от настройките в Alarm (Аларма) » Alarm clock(Будилник) (Будилник).

Освен стандартните фиксирани аларми, ще намерите и адаптивна, която работи с данни за изгрева и залеза. Вижте Аларми при изгрев и залез.

За задаване на фиксиран час за аларма:

  1. От циферблата на часовника натиснете средния бутон, за да отворите менюто за преки пътища, и превъртете до Alarms(Аларма) (Аларми).
  2. Първо изберете колко често искате да звъни. Опциите са:

    Once (Once) (Веднъж): алармата звъни веднъж в следващите 24 часа, в посочения час Weekdays (Weeklight) (През седмицата): алармата звъни по едно и също време от понеделник до петък Daily (Daily) (Всеки ден): алармата звъни по едно и също време всеки ден от седмицата

    alarm settings step1

  3. Задайте час и минути и излезте от менюто за настройки.

    alarm settings step2

Когато будилникът зазвъни, можете да го изключите, за да спрете звъненето, или да изберете опцията за дрямка. Времето за дрямка е 10 минути и може да се повтаря до 10 пъти.

Alarm dismiss snooze

Ако оставите будилникът да продължи да звъни, той автоматично ще премине в режим на дрямка след 30 секунди.

Table of Content