Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Spartan Sport Потребителско ръководство - 2.6

Точки на интерес

Точката на интерес или POI (Point of Interest) е специално местоположение, като например място за къмпинг или панорамна гледка край дадена пътека, която можете да запазите, и до която да се върнете по-късно. Можете да създавате POI в приложението Suunto от карта и не е задължително да сте на местоположението на POI. Създаването на POI в часовника ви се извършва посредством запазване на текущото ви местоположение.

Всяка POI се дефинира чрез:

 • Име на POI
 • Тип POI
 • Дата и час на създаване
 • Географска ширина
 • Географска дължина
 • Изкачване

В часовника си можете да съхранявате до 250 POI.

Добавяне или изтриване на POI

Можете да добавите POI към часовника си или с приложението Suunto, или като запазите текущото си местоположение в часовника.

Ако сте навън с часовника си и попаднете на място, което искате да запишете като POI, можете да добавите местоположението директно в часовника си.

Добавяне на POI чрез часовника:

 1. Плъзнете надолу или натиснете горния бутон, за да отворите стартера.
 2. Превъртете до Navigation и докоснете иконата или натиснете средния бутон.
 3. Плъзнете нагоре или натиснете долния бутон, за да превъртите надолу до Your location и натиснете средния бутон.
 4. Изчакайте часовникът да активира GPS и да открие вашето местоположение.
 5. Когато часовникът показва вашата географска ширина и дължина, натиснете горния бутон, за да запазите местоположението си като POI, и изберете типа POI.
 6. По подразбиране името на POI е същото като типа POI (с пореден номер след него). Можете да редактирате името по-късно в приложението Suunto.

Изтриване на POI

Можете да премахнете POI, като изтриете POI от списъка с POI в часовника или го премахнете в приложението Suunto.

Изтриване на POI в часовника:

 1. Плъзнете надолу или натиснете горния бутон, за да отворите стартера.
 2. Превъртете до Navigation и докоснете иконата или натиснете средния бутон.
 3. Плъзнете нагоре или натиснете долния бутон, за да превъртите надолу до POIs, и натиснете средния бутон.
 4. Превъртете до POI, която искате да изтриете от часовника, и натиснете средния бутон.
 5. Превъртете до края на подробностите и изберете Delete.

Когато изтривате POI от часовника си, POI не се изтрива изцяло.

За да изтриете завинаги POI, трябва да изтриете POI в приложението Suunto.

Навигиране до POI

Можете да навигирате до всяка POI в списъка с POI в часовника ви.

бележка:

Когато навигирате до дадена POI, часовникът ви използва GPS в максимална степен.

За да навигирате до POI:

 1. Плъзнете надолу или натиснете горния бутон, за да отворите стартиращата програма.
 2. Превъртете до Navigation (Навигация) и изберете иконата или натиснете средния бутон.
 3. Превъртете до POIs (POIs) и натиснете средния бутон, за да отворите вашия списък с POI.
 4. Превъртете до POI, до която искате да отидете, и натиснете средния бутон.
 5. Натиснете горния бутон, за да стартирате навигацията.
 6. Натиснете горния бутон отново по всяко време, за да спрете навигацията.

Навигацията до POI разполага с два изгледа:

 • POI изглед с индикатор за посоката и разстояние до POI.

POI detail view

 • изглед-карта, който показва настоящото ви местоположение спрямо POI и вашата следа (изминатия от вас маршрут)

POI map view

Плъзнете наляво или надясно, или натиснете средния бутон, за да превключите между изгледите.

подшушвам:

Докато сте в изгледа с POI, докоснете екрана, за да видите допълнителна информация в долния ред, като например разлика в надморската височина между сегашната ви позиция и POI, и предполагаемото време на пристигане (estimated time of arrival; ETA) или предполагаемото време по маршрута (estimated time en route; ETE).

В изгледа-карта останалите POI в околността се показват в сиво. Докоснете екрана, за да превключите между картата с общия изглед и по-детайлен изглед. При по-детайлния изглед настройвате мащаба, като натиснете средния бутон и после увеличите или намалите мащаба с горния и долния бутон.

Докато навигирате, можете да плъзнете по екрана отдолу нагоре или да натиснете долния бутон, за да отворите списък с бутони за бърз достъп. Бутоните за бърз достъп ви дават бърза връзка към данните за POI и до действия като записване на настоящото ви местоположение или избор на друга POI, до която да навигирате, както и приключване на навигацията.

Типове POI

В Suunto Spartan Sport са налични следните икони на POI:

poi basicобща точка на интерес
poi beddingЛеговище (животно, за лов)
poi beginНачало (начало на маршрут или следа)
poi biggameЕдър дивеч (животно, за лов)
poi birdПтица (животно, за лов)
poi homeСграда, дом
poi cafeКафе, храна, ресторант
poi campЛагер, къмпинг
poi carКола, паркинг
poi caveПещера
poi hillСкала, хълм, планина, долина
poi lakeБряг, езеро, река, вода
poi crossroadКръстовище
poi emergСпешен случай
poi endКрай (край на маршрут или следа)
poi fishРиба, въдица
poi forestГора
poi geoГеокеш
poi hotelХостел, хотел, хижа
poi infoИнфо
poi meadowЛивада
poi peakВръх
poi printsСледи (на животно за лов)
poi roadПът
poi rockСкала
poi rubОтъркване (маркировка от животно, за лов)
poi scrapeОстъргване (маркировка от животно, за лов)
poi shotИзстрел (при лов)
poi sightГледка
poi smallgameДребен дивеч (животно, за лов)
poi standСтоянка (за лов)
poi trailСледа
poi camКамера за следа (за лов)
poi waterfallВодопад

Table of Content