Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Vertical Потребителско ръководство

Офлайн карти

С Suunto Vertical можете да изтеглите офлайн картите на часовника си, да оставите телефона си и да намерите пътя си единствено с помощта на часовника.

Преди да можете да използвате офлайн картите на часовника си, трябва да настроите безжичната мрежова връзка в приложението Suunto и да изтеглите избраната област на картата в часовника си. Ще получите известие на часовника си, когато изтеглянето на картата приключи.

Налични са по-подробни напътствия как да настроите безжичната мрежа и да изтеглите офлайн картите в приложението Suunto тук.

Изглед на картата

Избор на офлайн карти преди тренировка:

 1. Изберете спортен режим, който използва GPS.
 2. Превъртете надолу и изберете Map.
 3. Изберете кой стил карта искате да използвате и потвърдете със средния бутон.
 4. Превъртете нагоре и започнете тренировката както обикновено.
 5. Натиснете средния бутон, за да превъртите до картата.
бележка:

Ако Off е избрано в менюто на картата, няма да се показва карта, а само следата.

Избор на офлайн карти без тренировка:

 1. От циферблата плъзнете нагоре или натиснете долния бутон.
 2. Изберете Map.
 3. Натиснете долния бутон, за да излезете от картата.
 4. Изберете Exit.

Жестове на картата

Горен бутон

 • Натиснете, за да увеличите мащаба
 • Натиснете продължително, за да намалите мащаба

Долен бутон

 • Натиснете, за да отворите опциите за навигиране

Плъзнете и докоснете (ако е активирано)

 • Докоснете и плъзнете картата, за да придвижите (ако екранът не е бил докосван в продължение на 5 секунди, картата се връща към текущото ви местоположение)
 • Докоснете, за да центрирате картата около настоящото ви местоположение
 • Плъзнете, за да превъртите картата
бележка:

Ако функцията за заключване на бутоните е включена, не можете да използвате бутоните и функциите за плъзгане и докосване в изгледа на картата.

Table of Content