Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Vertical Потребителско ръководство

Сън

Добрият сън е важен за вашето умствено и физическо здраве. Можете да използвате своя часовник, за да следите съня си и средно колко сън си осигурявате.

Когато сте с часовника си в леглото, Suunto Vertical следи съня ви на базата на данни от акселерометъра.

За проследяване на съня:

  1. Отидете на настройките на часовника си, превъртете надолу до Sleep и натиснете средния бутон (или активирайте мониторинга на съня от притурката за сън).
  2. Включете Sleep tracking.

    Проследяване на съня

  3. Настройте времето за лягане и събуждане според обичайния си режим за сън.

След като сте определили времето си за лягане, можете да изберете часовникът ви да бъде в режим Do Not Disturb, докато спите и също така да изберете дали искате да измервате вашия Blood oxygen по време на сън.

Стъпка 3 по-горе определя времето ви за лягане. Вашият часовник използва този период, за да определи кога спите (през времето за сън), и отчита целия сън като една сесия. Ако станете през нощта, например за да пиете вода, вашият часовник ще отчете съня след това в същата сесия.

бележка:

Ако си легнете преди времето си за сън и се събудите след периода за сън, часовникът няма да отчете това в сесията за сън. Трябва да настроите времето за сън според най-ранния час, в който може да си легнете, и най-късния час, в който може да станете.

Когато сте включили мониторинг на съня, можете също така да настроите целево време за сън. Обикновено един възрастен се нуждае от между 7 и 9 часа сън на денонощие, макар че идеалното количество сън за вас може да е различно от нормата.

Тенденции в съня

Когато се събудите, ще видите обобщение на вашия сън. Обобщението включва например общата продължителност на съня ви, както и приблизителното време, в което сте били будни (при движение), и времето, през което сте били в дълбок сън (без движение).

Освен обобщението на съня, можете да проследите общите тенденции в съня си с притурката за съня. От циферблата плъзнете нагоре или натиснете долния бутон и изберете притурката Sleep. Първият изглед показва последния ви сън и графика на последните седем дни.

Притурка за съня

В притурката за съня можете да плъзнете нагоре, за да видите подробности за последния си сън.

бележка:

Всички измервания за съня се базират единствено на движения, следователно са приблизителни и е възможно да не отразяват реалните ви навици на спане.

Качество на съня

Освен продължителността, часовникът ви може също така да оценява качеството на съня ви, като следи варирането на вашия сърдечен ритъм по време на сън. Вариацията посочва доколко добре вашият сън ви помага да си починете и да се възстановите. Качеството на съня е изобразено чрез скала от 0 до 100 в обобщението на съня, като 100 е с най-доброто качество.

Измерване на сърдечната честота, кислорода в кръвта и вариациите в сърдечния ритъм (HRV) по време на сън

Ако носите часовника си през нощта, можете да получите допълнителна обратна връзка за сърдечната честота, HRV и нивото на кислород в кръвта (трябва да се активира в настройките за проследяване на съня), докато спите. За да оставите оптичния сензор за сърдечен ритъм да работи през нощта, трябва да сте активирали „Сърдечен ритъм за деня” (вижте Сърдечен ритъм).

Автоматичен режим „Не безпокой"

Можете да използвате настройката за автоматичен режим „Не безпокой” за автоматично включване на режима, докато спите.

Table of Content