Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto 9 Kasutusjuhend

Funktsioonid

Treeningu salvestamine

Peale ööpäevaringse aktiivsuse jälgimise saate kella kasutada treeningu või muu tegevuse salvestamiseks, et saada üksikasjalikku tagasisidet ja jälgida oma arengut.

Treeningu salvestamiseks tehke järgmist.

 1. Pange peale pulsiandur (valikuline).
 2. Käiviti avamiseks nipsake alla või vajutage ülemist nuppu.
 3. Puudutage treeninguikooni või vajutage keskmist nuppu.

  Exercise icon Spartan

 4. Nipsake üles või alla, et kerida läbi spordirežiimide, ja puudutage soovitud režiimi. Teine võimalus on kasutada kerimiseks ülemist ja alumist nuppu ning valida režiim keskmise nupuga.

 5. Alustamisnäidiku kohal kuvatakse ikoonide kogum olenevalt sellest, mida te sportimisrežiimiga kasutate (nt pulsisagedus ja ühendatud GPS). Nooleikoon (ühendatud GPS) vilgub signaali otsides hallilt ja muutub signaali leidmisel roheliseks. Südameikoon (pulsisagedus) vilgub signaali otsides hallilt ja muutub signaali leidmisel värviliseks vöö külge kinnitatud südameks, kui kasutate pulsiandurit, või värviliseks ilma vööta südameks, kui kasutate optilist pulsiandurit. Näete ka akuhinnangut, mis annab teada, kui palju tunde saate treenida enne aku tühjaks saamist.

  Kui kasutate pulsiandurit, aga ikoon muutub vaid roheliseks (mis tähendab, et optiline pulsiandur on aktiivne), veenduge, et pulsiandur oleks seotud, vt „POD-ide ja andurite sidumine“, ja valige uuesti spordirežiim.

  Võite oodata, kuni iga ikoon muutub roheliseks või alustada salvestamist niipea, kui soovite vajutades keskmist nuppu.

  Running mode start S9 Peak

  Pärast salvestuse alustamist lukustatakse valitud pulsisageduse mõõtmise allikas ja seda ei saa käimasoleva treeningseansi jooksul muuta.

 6. Salvestamise ajal saate kuva muuta keskmise nupu abil või kasutada selleks puuteekraani, kui see on lubatud.

 7. Salvestamise peatamiseks vajutage ülemist nuppu. Lõpetamiseks ja salvestamiseks kasutage alumist nuppu, jätkamiseks ülemist nuppu.

  Recording paused Spartan

Kui valitud sportimisrežiimil on suvandeid, nagu kestuseesmärgi seadmine, saate neid kohandada enne salvestamise alustamist, nipsates üles või vajutades alumist nuppu. Lisaks saate kohandada sportimisrežiimi suvandeid salvestamise ajal, hoides all keskmist nuppu.

NÕUANNE:

Salvestamise ajal saate puudutada ekraani, et avada kellaaega ja aku laetuse taset näitavat hüpikakent.

Kui kasutate mitme spordiala režiimi, saate alasid vahetada ülemist nuppu all hoides.

Pärast salvestamise lõpetamist küsitakse teilt, kuidas te end tundsite. Võite küsimusele vastata või selle vahele jätta. (Vt jaotist Enesetunne.) Seejärel kuvatakse teile kokkuvõte tegevusest, mida saate sirvida puuteekraani või nuppe kasutades.

Kui te ei soovi salvestist alles hoida, saate logikirje kustutada, kerides kokkuvõtte lõppu ja puudutades kustutamisnuppu. Samamoodi saate logisid kustutada logiraamatust.

Log delete

Spordirežiimid

Käekellal on lai valik eelseadistatud spordirežiime. Režiimid on mõeldud kindlate tegevuste ja eesmärkide jaoks, alates kergest jalutuskäigust õues kuni triatlonivõistluseni.

Kui salvestate treeningut (vaadake lõiku Treeningu salvestamine), võite nipsata üles või alla, et näha spordirežiimide lühinimekirja. Puudutage lühinimekirja lõpus olevat ikooni, et näha tervet nimekirja ja kõiki spordirežiime.

Other icon

Igal spordirežiimil on ainulaadne kuvakomplekt, mis näitab olenevalt valitud spordirežiimist erinevaid andmeid. Suunto rakendusega treenimise ajal saate kella ekraanil kuvatavaid andmeid muuta ja kohandada.

Vaadake, kuidas kohandada spordirežiime Suunto rakenduses (Android) või Suunto rakenduses (iOS).

Eesmärkide kasutamine treenimise ajal

Seadmega Suunto 9 saab määrata treenimisel erinevaid eesmärke.

Kui valitud sportimisrežiimil on suvandina eesmärgid, saate neid enne salvestamise alustamist kohandada, nipsates üles või vajutades alumist nuppu.

Sportmode Targets Spartan

Üldise eesmärgiga treenimiseks tehke järgmist.

 1. Enne treeningu salvestamise alustamist nipsake üles või vajutage alumist nuppu spordirežiimi valikute avamiseks.
 2. Puudutage suvandit Target (Eesmärgid) või vajutage keskmist nuppu.
 3. Valige Duration (Kestus) või Distance (Vahemaa).
 4. Valige oma eesmärk.
 5. Nipsake paremale, et naasta sportimisrežiimi suvandite juurde.

Kui olete üldised eesmärgid aktiveerinud, on igal andmekuval nähtav eesmärginäidik, millel kuvatakse edenemine.

ZoneDisplay Progress Spartan

Saate lisaks teavituse, kui olete saavutanud 50% oma eesmärgist ja kui teie valitud eesmärk on täidetud.

Intensiivsuseesmärgiga treenimiseks tehke järgmist.

 1. Enne treeningu salvestamise alustamist nipsake üles või vajutage alumist nuppu spordirežiimi valikute avamiseks.
 2. Lülitage sisse Intensity zones (Intensiivsuseesmärk).
 3. Valige HR zones (Pulsisagedus), Pace zones (Tempo) või Power zones (Pingutus).
  (Suvandite valik oleneb valitud sportimisrežiimist ja sellest, kas kellaga on seotud võimsus-POD.)
 4. Valige oma sihttsoon.
 5. Nipsake paremale, et naasta sportimisrežiimi suvandite juurde.

Navigeerimine treeningu ajal

Treeningu salvestamisel saate navigeerida mööda marsruuti või HP-ni.

Kasutataval sportimisrežiimil peab navigeerimisvalikute kasutamiseks GPS lubatud olema. Kui spordirežiimi GPS-i täpsus on OK või Good (Hea), kui valite marsruudi või huvipunkti, muutub GPS-i täpsus Best (Parim).

Treeningu ajal navigeerimiseks toimige järgmiselt.

 1. Looge Suunto rakenduses marsruut või huvipunkt ja sünkroonige käekell, kui te ei ole seda juba teinud.
 2. Valige GPS-i kasutav spordirežiim ja nipsake üles või vajutage alumist nuppu suvandite avamiseks. Teise võimalusena võite kõigepealt alustada salvestamist ja seejärel vajutada pikalt keskmist nuppu, et avada spordirežiimide suvandid.
 3. Kerige kuvani Navigation ja puudutage sätet või vajutage keskmist nuppu.
 4. Nipsake üles või alla või vajutage ülemist või alumist nuppu, et valida navigeerimissuvand, ja vajutage keskmist nuppu.
 5. Valige marsruut või HP, mille juurde soovite navigeerida, ja vajutage keskmist nuppu. Seejärel vajutage navigeerimise alustamiseks ülemist nuppu.

Kui te pole veel treeningu salvestamist alustanud, viib viimane toiming teid tagasi sportimisrežiimi valikute juurde. Kerige üles algkuvale ja alustage tavalisel viisil salvestamist.

Treeningu ajal nipsake paremale või vajutage keskmist nuppu navigeerimiskuvale kerimiseks, kus näete valitud marsruuti või huvipunkti. Lisateavet navigeerimiskuva kohta vt: Navigeerimine huvikohani ja Marsruudid.

Sellel kuval viibides võite nipsata üles või vajutada alumist nuppu navigeerimissuvandite avamiseks. Navigeerimissuvandites saate näiteks valida muu marsruudi või huvipunkti, vaadata oma praeguse asukoha koordinaate või lõpetada navigeerimise, valides suvandi Breadcrumb.

Marsruudile tõmbamine

Linnakeskkonnas on GPS-il raske teid õigesti jälgida. Kui valite ühe oma eelmääratud marsruutidest ja järgite seda, kasutatakse käekella GPS-i vaid selleks, et määrata teie asukoht eelmääratud marsruudil, aga jooksurada tegelikult ei looda. Salvestatud rada on samasugune teie varem läbitud marsruudiga.

Snap To Route

Funktsiooni Snap to route kasutamine treenimisel.

 1. Looge Suunto rakenduses marsruut ja sünkroonige käekell, kui te ei ole seda juba teinud.
 2. Valige spordirežiim, mis kasutab GPS-i, ja nipsake suvandite avamiseks üles või vajutage alumist nuppu.
 3. Kerige kuvani Navigation ja puudutage seda või vajutage keskmist nuppu.
 4. Valige Snap to route ja vajutage keskmist nuppu.
 5. Valige kasutatav marsruut ja vajutage keskmist nuppu.
 6. Vajutage ülemist nuppu või puudutage suvandit Navigate.

Hakake tavapärasel viisil treenima ja järgige valitud marsruuti.

Akuenergia haldus

Käekellal Suunto 9 on akuenergia haldussüsteem, mis kasutab intelligentset akutehnoloogiat, et käekellal ei saaks valel ajal energia otsa.

Enne treeningu salvestamise alustamist (vt: Treeningu salvestamine) näete, kui palju aku tööiga teil kasutusel oleva akurežiimiga alles on.

Battery Exercise S9

Eelmääratud akurežiime on neli: Performance (vaikerežiim), Endurance, Ultra ja Tour. Nende režiimide vahetamine muudab aku tööiga, aga ka käekella jõudlust.

MÄRKUS:

Vaikimisi lülitavad Ultra ja Tour kogu pulsijälgimise välja (nii randmelt kui ka rinnalt). Pulsijälgimise sisselülitamiseks (režiimis Ultra või Tour) avage algusnäidiku all Options.

Akurežiimide vahetamiseks ja selleks, et näha, kuidas need käekella jõudlust mõjutavad, puudutage avakuval suvandeid Options » Battery mode.

Battery Modes S9

NÕUANNE:

Akurežiimi saate kiiresti muuta ka avakuval olles ülemist nuppu vajutades.

Neile neljale eelmääratud akurežiimile lisaks saate luua ka oma soovitud sätetega kohandatud akurežiimi. Kohandatud režiim kehtib konkreetsele sportimisrežiimile, nii et saate iga sportimisrežiimi jaoks luua oma kohandatud režiimi.

MÄRKUS:

Kui käivitate treenimise ajal navigeerimise või kasutate navigeerimisandmeid, nagu eeldatav kohalejõudmisaeg (ETA), siirdub GPS akurežiimist olenemata režiimi Best.

Akuteavitused

Peale akurežiimide kasutab käekell ka nutikaid meeldetuletusi, et teil oleks järgmise seikluse jaoks piisavalt akuenergiat. Mõned meeldetuletused on ennetavad, põhinedes näiteks teie tegevuste ajalool. Teavitusi saate ka siis, kui käekell märkab, et teil hakkab tegevust salvestades aku tühjaks saama. See soovitab automaatselt muu akurežiimi aktiveerida.

Battery Warning S9

Käekell teavitab teid, kui aku tase on 20%, ja uuesti, kui see on 10%.

Ujumine

Käekella Suunto 9 saate kasutada nii basseinis kui ka avavees ujudes.

Kasutades basseinis ujumise sportimisrežiimi, lähtub kell distantsi määramisel basseini pikkusest. Basseini pikkust saate enne ujumise algust muuta vastavalt vajadusele sportrežiimi seadete alt.

Avaveeujumine tugineb distantsi arvutamisel GPS-ile. Kuna GPS-signaal ei levi vee all, peab kell olema GPS-i fikseerimiseks perioodiliselt vee alt väljas, näiteks vabastiili tõmmete ajal.

Need on GPS-i jaoks keerulised tingimused, seega on oluline, et teil oleks enne vettehüppamist tugev GPS-signaal. Hea GPS-signaali saamiseks peaksite:

 • enne ujuma minemist sünkroonima käekella oma võrgukontoga, et optimeerida GPS värskeimate satelliidiandmetega;
 • pärast avavee ujumise sportimisrežiimi valimist ja GPS-signaali hankimist ootama enne ujuma hakkamist vähemalt kolm minutit. Nii jääb GPS-il aega asukoht kindlalt määrata.

Intervalltreening

Intervalltreeningud on levinud treeninguvorm, mis koosneb korduvatest suure ja väikese intensiivsusega tsüklitest. Tootel Suunto 9 saate määrata iga spordirežiimi jaoks oma intervalltreeningu.

Intervallide määramisel tuleb määrata neli asja.

 • Intervallid: sisse-/väljalülitamise lüliti, mis intervalltreeningu aktiveerib. Kui selle sisse lülitate, lisatakse intervalltreeningu kuva teie spordirežiimi.
 • Kordused: intervallide ja taastumistsüklite arv, mida soovite läbida.
 • Intervall: suure intensiivsusega intervalli pikkus (kauguse või kestuse põhjal).
 • Taastumine: intervallidevahelise puhkeperioodi pikkus (kauguse või kestuse põhjal).

Pidage meeles, et kui kasutate intervallide määramiseks kaugust, siis peate olema niisuguses spordirežiimis, mis mõõdab kaugust. Mõõtmine võib põhineda näiteks GPS-il või jala- või ratta-POD-il.

MÄRKUS:

Intervalle kasutades ei saa aktiveerida navigeerimist.

Intervallidega treenimiseks tehke järgmist.

 1. Enne treeningu salvestamise alustamist nipsake üles või vajutage alumist nuppu spordirežiimi valikute avamiseks.
 2. Kerige alla kuvani Intervals (Intervallid) ja puudutage sätet või vajutage keskmist nuppu.
 3. Lülitage intervallid sisse ja kohandage eespool kirjeldatud sätteid.

  Intervalltreeningu sätted

 4. Kerige uuesti üles algkuvale ja alustage tavalisel viisil treeningut.

 5. Nipsake vasakule või vajutage keskmist nuppu, kuni jõuate intervallide kuvale, ja vajutage ülemist nuppu, kui olete valmis intervalltreeningut alustama.

  Intervalltreeningu alustamine

 6. Kui soovite peatada intervalltreeningu enne, kui olete kõik kordused läbi teinud, hoidke keskmist nuppu all, et avada spordirežiimi valikud, ja lülitage Intervals (Intervallid) välja.

MÄRKUS:

Intervallide kuval toimivad nupud tavalisel viisil, näiteks ülemise nupu vajutamisel peatatakse treeningu salvestamine, mitte ainult intervalltreening.

Kui olete treeningu salvestamise peatanud, lülitatakse intervalltreening selle spordirežiimi puhul automaatselt välja. Aga teised sätted säilitatakse, et saaksite kasutada sama treeningut hõlpsasti järgmisel korral, kui spordirežiimi kasutate.

Ekraanikujundus

Käekella kuva loetavuse parandamiseks treenimise või navigeerimise ajal võite vahetada heleda ja tumeda kujunduse vahel.

Heleda kujunduse korral on kuva taust hele ja numbrid tumedad.

Tumeda kujunduse korral on kontrastsus vastupidine – taust on tume ja numbrid heledad.

Kujundus on globaalne säte, mida saab käekellas muuta kõigis sportimisrežiimi suvandites.

Ekraanikujunduse muutmiseks sportimisrežiimis tehke järgmist.

 1. Avage suvaline sportimisrežiim ja nipsake üles või vajutage alumist nuppu, et avada sportimisrežiimi suvandid.
 2. Kerige alla suvandini Theme (Kujundus) ja vajutage keskmist nuppu.
 3. Vahetage suvandite Light (Hele) ja Dark (Tume) vahel, nipsates üles või alla või vajutades ülemist või alumist nuppu, ja kinnitage valik keskmise nupuga.
 4. Kerige tagasi üles, et väljuda sportimisrežiimi suvanditest, ja käivitage sportimisrežiim (või väljuge sellest).

Automaatne peatamine

Automaatse peatamise funktsioon peatab tegevuse salvestamise, kui kiirus on alla 2 km/h (1,2 miili tunnis). Salvestamine jätkub automaatselt, kui kiirus tõuseb üle 3 km/h (1,9 miili tunnis).

Automaatse peatamise funktsiooni saate iga sportimisrežiimi jaoks enne treeningu salvestamist käekella sportimisrežiimi sätetes sisse või välja lülitada.

Kui automaatne peatamine on salvestamise ajal sees, annab hüpik salvestamise automaatsest peatamisest teada.

autopause

Hetkeaja ja akutaseme vaatamiseks puudutage jätkamise hüpikut.

autopause time

Võite lasta salvestamisel automaatselt jätkuda uuesti liikuma hakates või jätkata seda käsitsi, vajutades hüpikkuval olevat ülemist nuppu.

Enesetunne

Kui treenite regulaarselt, on teie enesetunne pärast iga treeninguseanssi oluline näitaja teie üldise füüsilise vormi kohta. Treener või personaaltreener saab teie enesetundetrendi kasutada ka teie arengu jälgimiseks aja jooksul.

Valida saate järgmise viie enesetundetaseme vahel.

 • Poor
 • Average
 • Good
 • Very good
 • Excellent

Mida need suvandid täpselt tähendavad, otsustate teie (ja teie treener). Oluline on, et kasutaksite neid järjepidevalt.

Iga treeningu puhul saate enda kella salvestada, kuidas end tundsite kohe pärast salvestamise peatamist, vastates ’How was it?’ küsimusele.

feeling how was it

Küsimusele vastamise saate vahele jätta keskmist nuppu vajutades.

Table of Content