Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto 3 Fitness คู่มือการใช้งาน

กิจกรรมประจำวัน

การติดตามกิจกรรม

นาฬิกาจะติดตามระดับกิจกรรมโดยรวมที่ทำตลอดทั้งวัน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญ ไม่ว่าจะแค่ต้องการให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์หรือกำลังฝึกซ้อมเพื่อการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นก็ตาม การทำร่างกายให้กระฉับกระเฉงและออกกำลังกายเป็นเรื่องดี แต่คุณต้องจัดวันพักผ่อนที่เหมาะสมโดยทำกิจกรรมเบาๆ เมื่อฝึกซ้อมอย่างหนัก

ตัวนับกิจกรรมจะรีเซ็ตทุกๆ วันเวลาเที่ยงคืน นาฬิกาจะสรุปกิจกรรมของคุณเมื่อจบสัปดาห์

กดปุ่มขวาล่างจากหน้าปัดนาฬิกาเพื่อดูจำนวนก้าวทั้งหมดในวันนั้น

SF3 Total Steps

นาฬิกาจะนับจำนวนก้าวโดยใช้มิเตอร์วัดความเร็ว การนับจำนวนก้าวจะสะสมต่อไปเรื่อยๆ ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันในขณะบันทึกช่วงการออกกำลังกายและกิจกรรมอื่นๆ อย่างไรก็ตาม นาฬิกาจะไม่นับก้าวในการเล่นกีฬาบางประเภท เช่น ว่ายน้ำและปั่นจักรยาน

นอกจากจำนวนก้าวแล้ว คุณยังแตะหน้าจอเพื่อดูปริมาณแคลอรีโดยประมาณของแต่ละวันได้

SF3 Calories

ตัวเลขขนาดใหญ่กลางหน้าจอคือจำนวนแคลอรีที่เผาผลาญไปแล้วโดยประมาณในระหว่างวัน คุณจะเห็นปริมาณแคลอรีทั้งหมดที่เผาผลาญไปแล้วด้านล่าง ยอดรวมจะแสดงทั้งแคลอรีจากการออกกำลังกายและอัตราการเผาผลาญพื้นฐานของคุณ (โปรดดูข้อมูลด้านล่าง)

วงแหวนในหน้าจอทั้งสองชี้ให้เห็นว่าคุณใกล้ถึงเป้าหมายของกิจกรรมในแต่ละวันมากน้อยแค่ไหน เป้าหมายเหล่านี้ปรับให้เข้ากับการตั้งค่าส่วนตัวได้ (โปรดดูข้อมูลด้านล่าง)

นอกจากนี้ คุณยังสามารถตรวจสอบจำนวนก้าวในช่วง 7 วันที่ผ่านมาได้โดยกดปุ่มตรงกลางหนึ่งครั้ง กดปุ่มกลางอีกครั้งเพื่อดูแคลอรีที่ถูกเผาผลาญในช่วง 7 วันที่ผ่านมา

SF Steps 7day

ขณะที่อยู่ในการแสดงผลจำนวนก้าวหรือแคลอรี กดปุ่มล่างขวาเพื่อดูตัวเลขที่แน่นอนสำหรับแต่ละวัน

เป้าหมายกิจกรรม

คุณสามารถปรับเปลี่ยนเป้าหมายประจำวันได้ทั้งจำนวนก้าวและปริมาณแคลอรี ขณะอยู่ในหน้าจอกิจกรรม กดปุ่มกลางค้างไว้เพื่อเปิดการตั้งค่าเป้าหมายกิจกรรม

Daily HR setting Trainer

ขณะตั้งจำนวนก้าวเป้าหมาย คุณสามารถกำหนดจำนวนก้าวทั้งหมดที่จะเดินในแต่ละวันได้

แคลอรีทั้งหมดที่คุณเผาผลาญต่อวันจะขึ้นอยู่กับสองปัจจัยคืออัตราการเผาผลาญ (BMR) และกิจกรรมการออกกำลังกายของคุณ

Activity Goals calories Trainer

ค่า BMR คือปริมาณแคลอรีที่ร่างกายเผาผลาญในขณะที่กำลังพัก ซึ่งเป็นปริมาณแคลอรีที่ร่างกายต้องใช้เพื่อให้ร่างกายอบอุ่นและทำงานบางอย่างได้ เช่น กะพริบตาหรือทำให้หัวใจเต้น ปริมาณแคลอรีนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะส่วนตัวของคุณ รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น อายุและเพศ

เมื่อตั้งปริมาณแคลอรีเป้าหมายแล้ว คุณต้องกำหนดปริมาณแคลอรีที่ต้องการเผาผลาญ นอกเหนือจากค่า BMR หรือที่เรียกว่าแคลอรีจากกิจกรรมทางร่างกาย วงแหวนในหน้าจอแสดงความคืบหน้าในการทำกิจกรรม โดยขึ้นอยู่กับปริมาณแคลอรีที่เผาผลาญในระหว่างวันเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้

HR แบบทันที

HR แบบทันทีจะแสดงอัตราการเต้นของหัวใจในภาพรวม หน้าจอจะแสดงอัตราการเต้นของหัวใจในปัจจุบันของคุณ

SF3 Instant HR

วิธีดู HR แบบทันที

  1. กดปุ่มขวาล่างจากมุมมองหน้าปัดนาฬิกาเพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอแสดงผล HR แบบทันที

  2. กดปุ่มซ้ายล่างเพื่อออกจากหน้าจอและกลับไปยังมุมมองหน้าปัดนาฬิกา

HR ประจำวัน

การวัดอัตราการเต้นของหัวใจประจำวันแสดงอัตราการเต้นของหัวใจในรอบ 12 ชั่วโมง ซึ่งข้อมูลนี้เป็นประโยชน์โดยบ่งบอกการฟื้นตัวของคุณหลังจากออกกำลังกายอย่างหนัก เป็นต้น

หน้าจอจะแสดงกราฟอัตราการเต้นของหัวใจในช่วงเวลา 12 ชั่วโมง กราฟจะแสดงโดยใช้ข้อมูลอัตราการเต้นของหัวใจโดยเฉลี่ยตามช่วงเวลา 24 นาที นอกจากนี้ คุณจะได้รับอัตราการเต้นหัวใจต่ำสุดในช่วง 12 ชั่วโมง

อัตราการเต้นของหัวใจต่ำสุดในช่วง 12 ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นตัวบ่งชี้การฟื้นตัวที่ดี ถ้าอัตรานี้สูงกว่าปกติ คุณอาจยังฟื้นตัวจากการออกกำลังกายครั้งล่าสุดได้ไม่เต็มที่

SF3 HR 12h

หากคุณบันทึกการออกกำลังกาย ค่า HR ในแต่ละวันจะสะท้อนถึงอัตราการเต้นของหัวใจที่เพิ่มขึ้นจากการออกกำลังกายของคุณ โปรดทราบว่าอัตราในกราฟเป็นค่าเฉลี่ย ถ้าอัตราการเต้นของหัวใจของคุณขึ้นสูงสุดที่ 200 ครั้งต่อนาทีขณะออกกำลังกาย กราฟจะไม่แสดงค่าสูงสุด แต่แสดงค่าเฉลี่ยจาก 24 นาทีเมื่ออัตราการเต้นของหัวใจแตะระดับสูงสุด

คุณต้องเปิดคุณลักษณะอัตราการเต้นของหัวใจประจำวันก่อน จึงจะเห็นหน้าจอกราฟอัตราการเต้นของหัวใจประจำวันได้ คุณสามารถเปิดหรือปิดคุณลักษณะนี้ได้จากการตั้งค่าใน กิจกรรม หากเปิดหน้าจอการติดตามกิจกรรมอยู่ คุณยังสามารถเข้าสู่การตั้งค่ากิจกรรมได้โดยกดปุ่มกลางค้างไว้

หลังจากเปิดคุณลักษณะ HR ประจำวันแล้ว นาฬิกาจะเปิดเซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจแบบออปติคอลเป็นประจำเพื่อวัดอัตราการเต้นของหัวใจของคุณ ซึ่งจะเพิ่มการใช้แบตเตอรี่เล็กน้อย

Daily HR setting Trainer

เมื่อเปิดคุณลักษณะนี้แล้ว นาฬิกาจะใช้เวลา 24 นาทีก่อนจะแสดงข้อมูล HR ประจำวัน

วิธีดู HR ประจำวัน

  1. กดปุ่มขวาล่างจากมุมมองหน้าปัดนาฬิกาเพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอการติดตาม HR
  2. กดปุ่มตรงกลางเพื่อเปลี่ยนเป็นหน้าจอ HR ประจำวัน

การกดปุ่มล่างขวาในหน้าจอ HR ประจำวันจะแสดงปริมาณพลังงานที่คุณเผาผลาญทุกๆ ชั่วโมงตามอัตราการเต้นของหัวใจของคุณ

Table of Content