Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

Suunto Ambit3 Sport Käyttöopas - 2.5

Juoksun suoritustaso

Juoksun suoritustaso on yhdistelmäarvo, joka mittaa fyysistä kuntoa ja juoksun tehokkuutta. Toiminto käyttää Firstbeat-sykeanalyysiä.

Fyysinen kunto

Juoksun suoritustaso käyttää arvioitua VO2max-arvoasi. VO2max on maailmanlaajuisesti käytössä oleva aerobista kuntoa ja kestävyyssuorituskykyä mittaava standardi. VO2max ilmoittaa kehosi parhaan mahdollisen hapen siirto- ja käyttökyvyn.

VO2max-arvoon vaikuttavat sydämen, keuhkojen ja verenkierron kunto sekä lihasten kyky käyttää happea energiantuotantoon. VO2max on urheilijan kestävyyssuorituskyvyn kannalta keskeisin yksittäinen tekijä.

Lisäksi tutkimukset ovat osoittaneet, että VO2max on myös tärkeä terveyden ja hyvinvoinnin mittari. Optimaalisella juoksutehokkuudella vastaa juoksun suoritustaso urheilijan todellista VO2max-arvoa (ml/kg/min).

V02max chart

Juoksutehokkuus

Juoksun suoritustaso ottaa huomioon myös juoksutehokkuuden, jolla mitataan juoksutekniikkaa. Tämä mittaus huomioi myös ulkoiset tekijät, kuten maaston, juoksualustan, sään ja juoksuvarusteet.

Juoksun aikana

Suunto Ambit3 Sport -kello antaa reaaliaikaista juoksusuoritustasopalautetta juostessasi.

Reaaliaikainen palaute näytetään kaaviona oletusarvoisessa Juoksu -urheilutilassa. Voit lisätä tämän kaavion mihin tahansa urheilutilaan, jonka lajiksi on määritetty juoksu. Reaaliaikaista eroa (katso alla olevaa kuvaa) voi käyttää myös tietokenttänä mukautetuissa juoksu-urheilutiloissa.

Juoksun aikana kaavio näyttää neljä tietokenttää, jotka on havainnollistettu alla.

running performance during exercise

  1. Perustaso: jokaisella juoksukerralla kalibroidaan perustaso, jossa huomioidaan ulkoiset muuttujat, kuten maasto, ja odotetaan, että syke tasaantuu.
  2. Reaaliaikainen taso: tämä on käynnissä olevan juoksun reaaliaikainen suoritustaso (yhdellä kilometrillä/maililla).
  3. Reaaliaikainen ero: tämä arvo näyttää reaaliajassa juoksusuorituksen kalibroidun perustason ja käynnissä olevan harjoituksen reaaliaikaisen juoksusuoritustason eron.
  4. Matka: käynnissä olevan tallennuksen aikana kuljettu kokonaismatka. Kaaviossa näkyvät viimeiset kuusi kilometriä (n. 4 mailia).

Tulosten tulkinta

Jos olet vasta aloittanut juoksemisen tai et ole juossut vähään aikaan, juoksusuoritustasosi saattaa aluksi olla varsin alhainen. Kun fyysinen kuntosi ja juoksutekniikkasi kohentuvat, myös juoksusuoritustasosi pitäisi kehittyä samassa tahdissa.

Juoksusuoritustaso saattaa nousta 4–20 viikon jaksolla jopa 20 %. Jos juoksusuoritustasosi on jo ennestään hyvä, sitä voi olla vaikea enää parantaa enempää. Tällaisessa tilanteessa juoksun suoritustasoa on parempi käyttää kestävyyden ilmaisimena.

Reaaliaikaisen eron ilmaisinta seuraamalla saat yksityiskohtaista ja eriteltävää tietoa päivittäisestä suoritustasosta ja väsymisestä juoksun aikana. Kestävyysjuoksijat voivat näiden tietojen avulla selvittää, kuinka paljon väsymystä he sietävät pitkien, intensiivisten juoksuharjoitusten aikana. Kisoissa tällainen tieto auttaa jakamaan voimia oikein.

Alla on kolme esimerkkiä juoksun suoritustasosta juoksuharjoitusten aikana. Ensimmäisessä kaaviossa (1) suoritustaso on hyvä. Toisessa kaaviossa (2) suoritustaso on heikko ja saattaa olla merkki liikaharjoittelusta, sairaudesta tai vain huonoista olosuhteista. Kolmannessa kaaviossa (3) on tyypillinen pitkän matkan juoksu, jonka aikana suoritustaso laskee tasaisesti juoksun aikana väsymystä ilmaisten.

running performance examples

Sisällysluettelo