Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

Suunto Ambit3 Sport Käyttöopas - 2.5

Urheilutilat ja harjoittelu

Urheilutilat (katso Urheilutilat) määrittävät, mitä tietoja harjoituksista tallennetaan ja mitä tietoja harjoituksen aikana näytetään.

Voit siirtyä urheilutiloihin Harjoittelu-valikossa painamalla Start Stop -painiketta.

Suunto Smart-anturin käyttäminen

Suunto Ambit3 Sport -laitteesi kanssa voidaan käyttää Bluetooth® Smart -yhteensopiva sykeanturia, kuten Suunto Smart Sensoria, saadaksesi yksityiskohtaisempaa tietoa harjoittelusi intensiivisyydestä.

Sykeanturi mahdollistaa seuraavien tietojen näyttämisen harjoittelun aikana:

 • reaaliaikainen syke
 • reaaliaikainen keskisyke
 • syke kaaviona
 • harjoituksen aikana kulutetut kalorit
 • ohjeistus määritettyjen sykerajojen rajoissa pysymiseksi.
 • Huippuharjoitusvaikutus

Harjoittelun jälkeen sykeanturi tarjoaa seuraavia tietoja:

 • harjoittelun aikana kulutetut kalorit
 • keskisyke
 • korkein syke
 • palautumisaika

Suunnon Smart Sensor tarjoaa lisäominaisuutena myös sykemuistin. Suunto Smart Sensor -muistitoiminto tallentaa tiedot puskurimuistiin aina, kun tiedonsiirto Suunto Ambit3 Sport -laitteeseen keskeytyy.

Tällä tavoin saat tarkkaa tietoa harjoittelusi intensiivisyydestä esimerkiksi uidessasi, jolloin vesi estää tiedonsiirron. Tämä tarkoittaa sitä, ettei sinun edes tarvitse kantaa Suunto Ambit3 Sport -laitettasi tallennuksen aloittamisen jälkeen. Lisätietoja löytyy Suunto Smart Sensor -käyttöohjeesta.

Ilman sykevyötä Suunto Ambit3 Sport -laite tuottaa kalorinkulutus- ja palautumisaikatietoja juoksu- ja pyöräilyharjoittelussa, missä intensiteettiä mitataan nopeuden perusteella. Suosittelemme kuitenkin sykevyön käyttöä tarkempien intensiteettilukemien saamiseksi.

Katso lisätietoja Suunto Smart Sensorin tai muun Bluetooth Smart -yhteensopivan sykevyön käyttöohjeesta.

Suunto Smart Sensorin pukeminen

Suunto Smart Sensor -anturin käyttö:

 1. Kiinnitä anturi kunnolla vyön liittimeen.
 2. Kiristä vyön pituutta tarvittaessa.
 3. Kostuta kontaktipinnat vedellä tai geelillä.
 4. Pue vyö päälle siten, että se istuu hyvin ja Suunto-logo osoittaa ylöspäin.

putting on belt

Smart Sensor kytkeytyy automaattisesti päälle tunnistaessaan sykkeen.

VINKKI:

Pue vyö paljasta ihoa vasten parhaiden tulosten saavuttamiseksi.

Katso lisätietoja sekä vianetsintäohjeet Suunto Smart Sensorin käyttöohjeesta.

HUOMAUTUS:

Jos elektrodien alla oleva iho on liian kuiva, vyö on liian löysällä tai käytät synteettisestä materiaalista valmistettua paitaa, mitatut sykelukemat voivat olla todellista korkeampia. Kostuta vyön elektrodit hyvin ja kiristä vyötä estääksesi sykepiikit. Jos olet muista syistä huolestunut sykkeestäsi, kysy neuvoa lääkäriltä.

Harjoittelun aloittaminen

Voit aloittaa harjoittelun seuraavasti:

 1. Siirry aloitusvalikkoon painamalla Start Stop -painiketta.
 2. Valitse Harjoittelu-vaihtoehto painamalla Next-painiketta.
 3. Selaa urheilutilavaihtoehtoja Start Stop- ja Light Lock -painikkeiden avulla ja valitse haluamasi urheilutila painamalla Next-painiketta.
 4. Kello alkaa automaattisesti hakea sykevyön signaalia, jos valittu urheilutila käyttää sykevyötoimintoja. Odota, että kello ilmoittaa sykkeen ja/tai GPS-signaalin löytyneen tai valitse Myöhemmin painamalla Start Stop -painiketta. Kello jatkaa sykkeen/GPS-signaalin hakemista.
 5. Aloita harjoituksen tallennus painamalla Start Stop -painiketta. Voit halutessasi avata lisäasetukset harjoittelun aikana pitämällä Next-painikkeen painettuna.

starting exercise Ambit3

Harjoituksen aikana

Suunto Ambit3 Sport tarjoaa runsaasti tietoa harjoittelusi aikana. Näytettävät tiedot vaihtelevat valitun urheilutilan mukaan (katso Urheilutilat). Saat vielä enemmän tietoa käyttämällä sykevyön ja GPS:ää harjoittelun aikana.

Seuraavassa on esimerkkejä siitä, mitä voit tehdä kellolla harjoituksen aikana:

 • Voit selata urheilutiloja Next-painikkeella.
 • Voit selata näytön alarivillä näytettäviä tietoja View-painikkeella.
 • Lukitsemalla painikkeet voit estää harjoittelutietojen tallennuksen lopettamisen tai kierroksen määrittämisen juostuksi vahingossa. Voit lukita painikkeet pitämällä Light Lock -painiketta painettuna.
 • Voit pysäyttää harjoitustietojen tallennuksen painamalla Start Stop -painiketta. Voit jatkaa tallennusta painamalla Start Stop -painiketta uudelleen.

Kuljetun reitin tallentaminen

Suunto Ambit3 Sport tallentaa valitun urheilutilan mukaan erilaisia tietoja harjoituksen aikana.

Jos urheilutilassa on GPS käytössä, Suunto Ambit3 Sport tallentaa myös reittisi harjoittelun aikana. Näet reittisi Suunto-sovelluksessa tallennetun harjoituksen osana.

Kierrosten laskenta

Kierroslaskennan voi tehdä harjoituksen aikana joko manuaalisesti tai automaattisesti määrittämällä automaattisen kierroslaskennan laskentavälin Movescountissa. Automaattisessa kierroslaskennassa Suunto Ambit3 Sport tallentaa kierrosmäärän Movescountiin määritetyn kierroksen pituuden perusteella.

Manuaalisessa kierroslaskennassa on painettava Back Lap -painiketta harjoituksen aikana aina kierroksen täyttyessä.

laps Ambit3

Suunto Ambit3 Sport näyttää seuraavat tiedot:

 • ylärivi: väliaika (kesto tallennuksen aloittamisesta)
 • keskirivi: kierroksen järjestysnumero
 • alarivi: kierrosaika.
HUOMAUTUS:

Harjoituksen yhteenvedossa näytetään aina vähintään yksi kierros eli harjoitus kokonaisuudessaan sen alusta loppuun. Harjoituksen aikana tallennetut kierrokset näkyvät lisäkierroksina.

Navigoiminen harjoituksen aikana

Jos haluat juosta tietyn reitin tai tiettyyn kiinnostavaan kohteeseen (POI), voit valita esimerkiksi Juokse reitti -urheilutilan ja aloittaa navigoinnin välittömästi.

Voit harjoituksesi aikana navigoida reitin tai kiinnostavaan kohteeseen myös muissa GPS-aktivoiduissa urheilutiloissa.

Voit navigoida harjoituksen aikana seuraavasti:

 1. Kun olet urheilutilassa ja GPS on aktivoitu, avaa asetusvalikko pitämällä Next-painiketta painettuna.
 2. Valitse Navigointi painamalla Next-painiketta.
 3. Siirry Light Lock -painikkeella POI (Kiinnostavat koht.)- tai Reitit-kohtaan ja valitse se painamalla Next-painiketta.
  Navigointiopas näkyy valitun urheilutilan viimeisenä näyttönä.

navigating during exercise Ambit3

Voit poistaa navigoinnin käytöstä valitsemalla asetusvalikosta uudelleen Navigointi ja valitsemalla sitten Lopeta navigointi.

HUOMAUTUS:

Jos urheilutilassa käytetty GPS:n tarkkuusasetus (katso GPS-tarkkuus ja virransäästötila) on Hyvä tai alhaisempi, GPS:n tarkkuudeksi vaihtuu Paras navigoinnin ajaksi. Virrankulutus on tästä johtuen suurempi.

Kompassin käyttäminen harjoituksen aikana

Voit ottaa kompassin käyttöön ja lisätä sen mukautettuun urheilutilaan harjoituksen aikana.

Voit käyttää kompassia harjoituksen aikana seuraavasti:

 1. Siirry urheilutilaan ja avaa asetusvalikko pitämällä Next-painiketta painettuna.
 2. Siirry Light Lock -painikkeella Aktivoi-kohtaan ja valitse se painamalla Next-painiketta.
 3. Siirry Light Lock -painikkeella Kompassi-kohtaan ja valitse se painamalla Next-painiketta.
 4. Kompassi näkyy mukautetun urheilutilan viimeisenä näyttönä.

using compass during exercise Ambit3

Voit poistaa kompassin käytöstä valitsemalla asetusvalikosta uudelleen Aktivoi ja valitsemalla sitten Lopeta kompassi.

Sisällysluettelo