Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

Suunto Ambit3 Sport Käyttöopas - 2.5

Kompassi

Suunto Ambit3 Sport:ssä on digitaalinen kompassi, jonka avulla käyttäjä voi määrittää asemansa magneettisen pohjoisnavan suhteen. Kompassi kompensoi kallistuksen ja tuottaa tarkan suuntalukeman, vaikka kompassi ei olisi suorassa.

Voit näyttää/piilottaa kompassinäytön aloitusvalikon kohdassa NÄYTÖT » Kompassi. Vaihtele Next-painikkeella.

Kompassinäyttö sisältää seuraavat tiedot:

 • keskirivi: kompassisuunta asteina.
 • alarivi: voit vaihtaa näkymää senhetkiseen pääilmansuuntaan, aikaan tai tyhjään näyttöön View-painikkeella

compass Ambit3

Kompassi siirtyy virransäästötilaan minuutin kuluttua. Voit aktivoida sen uudelleen Start Stop-painikkeella.

Kompassin kalibroiminen

Jos käytät kompassia ensimmäistä kertaa, se on kalibroitava. Käännä ja kallista kelloa joka suuntaan, kunnes kello piippaa ilmaisten kalibroinnin olevan valmis.

calibrating compass Ambit3

Jos haluat kalibroida aiemmin kalibroidun kompassin uudelleen, voit tehdä sen valitsemalla kalibrointitoiminnon asetusvalikosta.

Jos kalibrointi onnistuu, näyttöön tulee teksti Kalibrointi onnistui. Jos kalibrointi ei onnistu, näyttöön tulee teksti Kalibrointi epäonnistui. Voit yrittää kalibrointia uudelleen painamalla Start Stop -painiketta.

Kompassin kalibroinnin aloittaminen manuaalisesti:

 1. Siirry asetuksiin pitämällä Next-painiketta painettuna.
 2. Valitse YLEISETNext-painikkeella.
 3. Siirry Light Lock -painikkeella Kompassi-kohtaan ja valitse se painamalla Next-painiketta.
 4. Valitse Kalibrointi painamalla Next-painiketta.

Erannon asettaminen

Voit varmistaa kompassilukemien tarkkuuden määrittämällä kompassiin erannonkorjauksen.

Kartoissa pohjoinen tarkoittaa aina todellista pohjoissuuntaa. Kompassit osoittavat kuitenkin aina magneettiseen pohjoiseen eli maapallon yläpuoliseen pisteeseen, johon maapallon magneettikentät kulkevat. Koska magneettinen pohjoinen ja todellinen pohjoinen eivät sijaitse samassa pisteessä, niiden välinen ero eli eranto on korjattava määrittämällä kompassiin erannonkorjaus. Eranto on magneettisen pohjoisen ja todellisen pohjoisen välinen kulma.

Eranto on painettu useimpiin karttoihin. Magneettisen pohjoisen sijainti vaihtelee vuosittain, joten tarkimmat ja ajantasaisimmat erantotiedot kannattaa tarkistaa Internetistä (esimerkiksi osoitteesta www.magnetic-declination.com).

Huomaa kuitenkin, että suunnistuskartat on piirretty suhteessa magneettiseen pohjoiseen. Jos siis käytät suunnistuskarttoja, poista erannonkorjaus käytöstä asettamalla sen arvoksi 0 astetta.

Voit asettaa erannonkorjauksen arvon seuraavasti:

 1. Siirry asetuksiin pitämällä Next-painiketta painettuna.
 2. Valitse Yleiset-vaihtoehto painamalla Next-painiketta.
 3. Siirry Light Lock -painikkeella Kompassi-kohtaan ja valitse se painamalla Next-painiketta.
 4. Siirry Light Lock -painikkeella Eranto-kohtaan ja valitse se painamalla Next-painiketta.
 5. Poista erannonkorjaus käytöstä valitsemalla tai valitse korjaussuunnaksi W (länsi) tai E (itä).
 6. Aseta erannonkorjauksen arvo Start Stop- ja Light Lock -painikkeiden avulla.
 7. Hyväksy asetus painamalla Next-painiketta.

setting declination Ambit3

VINKKI:

Voit avata kompassiasetukset myös pitämällä View-painiketta painettuna Kompassi-tilassa.

Suuntiman lukitseminen

Voit merkitä suunnan kohteeseesi suhteessa pohjoiseen käyttämällä suuntimalukko-ominaisuutta.

Suuntiman lukitseminen:

 1. Pidä kelloa edessäsi kompassin ollessa aktiivinen ja käänny kohteesi suuntaan.
 2. Lukitse kellon näytöllä näkyvä senhetkinen astelukema suuntimaksi painamalla Back Lap -painiketta.
 3. Tyhjä kolmio osoittaa lukitun suuntiman suhteessa pohjoisosoittimeen (värillinen kolmio).
 4. Poista suuntimalukko painamalla Back Lap -painiketta.

setting bearing lock Ambit3

HUOMAUTUS:

Kun kompassia käytetään harjoittelutilassa, Back Lap -painikkeella voidaan ainoastaan lukita ja poistaa suuntima. Poistu kompassinäkymästä lisäämällä kierros Back Lap -painikkeella.

Sisällysluettelo