Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

Suunto Ambit3 Sport Käyttöopas - 2.5

Kiinnostavat kohteet

Suunto Ambit3 Sport sisältää GPS-navigointitoiminnon, jonka avulla voit suunnistaa aiemmin POI-kohteiksi eli kiinnostaviksi kohteiksi (POI) tallennettuihin paikkoihin.

HUOMAUTUS:

Navigointi on mahdollista myös harjoituksen tallentamisen aikana (katso Navigoiminen harjoituksen aikana).

Voit navigoida kiinnostavan kohteen luo seuraavasti:

 1. Siirry aloitusvalikkoon painamalla Start Stop -painiketta.
 2. Siirry Navigointi-valikon kohdalle Start Stop -painikkeen avulla ja avaa valikko painamalla Next-painiketta.
 3. Siirry Light Lock -painikkeella POI (Kiinnostavat koht.) -kohtaan ja valitse se painamalla Next-painiketta.
  Kello näyttää tallennettujen kiinnostavien kohteiden määrän ja uusia kiinnostavia kohteita varten käytettävissä olevan tilan.
 4. Siirry Start Stop- ja Light Lock -painikkeiden avulla sen kiinnostavan kohteen kohdalle, jonka luo haluat navigoida, ja valitse se sitten painamalla Next-painiketta.
 5. Valitse Navigoi painamalla Next-painiketta. Kun käytät kompassia ensimmäisen kerran, se on kalibroitava (katso Kompassin kalibroiminen). Kun kompassi on aktivoitu, kello alkaa hakea GPS-signaalia. Kun signaali on saatu, kello näyttää ilmoituksen GPS löydetty.
 6. Aloita suunnistaminen kiinnostavan kohteen luo. Kello näyttää seuraavat tiedot:
 7. suunnan kohteeseesi (lisätietoja alla)
 8. etäisyys kohteesta
 9. Kello ilmoittaa, kun olet saapunut kohteeseesi.

navigating POI Ambit3

Kun olet paikoillasi tai liikut hitaasti (alle 4 km/h), kello näyttää suuntasi kiinnostavaan kohteeseen (tai reittipisteeseen, jos navigoit reittiä) kompassin suuntiman perusteella.

navigating POI stationary Ambit3

Kun olet liikkeellä (yli 4 km/h), kello näyttää suuntasi kiinnostavaan kohteeseen (tai reittipisteeseen, jos navigoit reittiä) GPS-tietojen perusteella.

Tyhjä kolmio osoittaa suuntiman eli suunnan kohteeseesi. Näytön yläosassa olevat kiinteät viivat osoittavat kulkusuunnan. Voit varmistaa oikean kulkusuunnan kohdistamalla kolmion viivojen sisään.

navigating POI moving Ambit3

Oman sijainnin tarkistaminen

Voit tarkistaa oman sijaintisi koordinaatit Suunto Ambit3 Sport -laitteesta GPS-paikannuksen avulla.

Voit tarkistaa sijaintisi seuraavasti:

 1. Siirry aloitusvalikkoon painamalla Start Stop -painiketta.
 2. Siirry Navigointi-valikon kohdalle Start Stop -painikkeen avulla ja avaa valikko painamalla Next-painiketta.
 3. Valitse Sijainti painamalla Next-painiketta.
 4. Valitse Nykyinen painamalla Next-painiketta.
 5. Kello alkaa hakea GPS-signaalia. Kun signaali on saatu, kello näyttää ilmoituksen GPS löydetty. Sen jälkeen nykyisen sijaintisi koordinaatit tulevat näkyviin.
VINKKI:

Voit tarkistaa sijainnin myös harjoituksen tallentamisen aikana: siirry asetusvalikkoon pitämällä Next-painiketta painettuna.

Sijaintisi lisääminen POI-kohteeksi

Suunto Ambit3 Sport -kellolla voit tallentaa nykyisen sijaintisi tai määrittää jonkin muun sijainnin POI-kohteeksi eli kiinnostavaksi kohteeksi. Voit navigoida tallennettuihin kiinnostaviin kohteisiin milloin tahansa, esimerkiksi harjoituksen aikana.

Kellon muistiin mahtuu enintään 250 kiinnostavaa kohdetta. Huomaa, että reitit tallennetaan samaan muistiin. Jos esimerkiksi luot reitin, jossa on 60 reittipistettä, kelloon mahtuu enää 190 kiinnostavaa kohdetta.

Voit tallentaa sijaintisi kiinnostavaksi kohteeksi seuraavasti:

 1. Siirry aloitusvalikkoon painamalla Start Stop -painiketta.
 2. Siirry Navigointi-kohtaan Start Stop -painikkeella ja avaa se Next-painikkeella.
 3. Valitse Sijainti painamalla Next-painiketta.
 4. Vaihda pituus- ja leveysastearvot manuaalisesti valitsemalla NYKYINEN tai MÄÄRITÄ.
 5. Tallenna sijainti painamalla Start Stop -painiketta.
 6. Valitse sijainnille sopiva POI-kohteen tyyppi. Selaa kiinnostavien kohteiden tyyppejä Start Stop- ja Light Lock -painikkeiden avulla. Valitse POI-kohteen tyyppi Next-painikkeella.
 7. Valitse sijainnille sopiva nimi. Selaa nimivaihtoehtoja Start Stop- ja Light Lock -painikkeiden avulla. Valitse nimi painamalla Next-painiketta.
 8. Tallenna POI-kohde painamalla Start Stop -painiketta.

POI-kohteen poistaminen

Voit poistaa POI-kohteen kellosta.

POI-kohteen poistaminen:

 1. Siirry aloitusvalikkoon painamalla Start Stop -painiketta.
 2. Siirry Navigointi-kohtaan Start Stop -painikkeella ja avaa se Next-painikkeella.
 3. Siirry Light Lock -painikkeella kohtaan POI (Kiinnostavat koht.) ja valitse se painamalla Next-painiketta.
  Kello näyttää tallennettujen POI-kohteiden määrän ja uusille POI-kohteille jäljellä olevan tilan.
 4. Siirry Start Stop- ja Light Lock -painikkeiden avulla poistettavan kiinnostavan kohteen kohdalle ja valitse se painamalla Next-painiketta.
 5. Siirry Poista-kohtaan Start Stop -painikkeella. Valitse se painamalla Next-painiketta.
 6. Vahvista Start Stop -painikkeella.

Sisällysluettelo