Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

Suunto DX Käyttöopas -

Pariston vaihto

Suunto DX näyttää varoituksena paristosymbolin, kun virta on liian vähissä. Kun näin tapahtuu, Suunto DXa ei saa käyttää sukeltaessa ennen kuin paristo on vaihdettu.

Ota yhteyttä Suunnon valtuutettuun huoltokeskukseen pariston vaihtamiseksi. Vaihto on tärkeätä tehdä oikealla tavalla, jotta paristotilaan tai sukellustietokoneen sisään ei pääse vuotamaan vettä.

Takuu ei kata pariston virheellisestä asennuksesta johtuvia vikoja.

Kaikki historiatiedot ja lokikirjan tiedot sekä korkeus-, herätys- ja henkilökohtaiset asetukset säilyvät sukellustietokoneen muistissa pariston vaihdon jälkeenkin. Muut asetukset palaavat oletusarvoihin.

Sisällysluettelo