Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

TILAA UUTISKIRJE | ILMAISET PALAUTUKSET

Suunto DX Käyttöopas -

Turva- ja syväpysähdykset

Turvapysähdyksiä pidetään yleisesti hyvänä sukelluskäytäntönä ja niillä on keskeinen rooli useimmissa sukellustaulukoissa. Hyviä syitä turvapysähdysten noudattamiseen ovat mm. huomaamattoman sukeltajantaudin välttäminen, mikrokuplien vähentäminen, hallittu nousu ja tilanteen tasalla olo ennen pintaan nousua.

Suunto DX näyttää kaksi eri turvapysähdystyyppiä: suositellut ja pakolliset.

Aina, kun sukelletaan yli 10 metrin (30 jalan) syvyyteen, laite asettaa ajastimen kolmen minuutin suositellulle turvapysähdykselle. Tämä pysähdys tehdään 3–6 metrin (10–20 jalan) syvyysalueella. Suunto DX näyttää STOP-kuvakkeen ja aloittaa kolmen minuutin laskennan.

recommended safetystop Dseries

HUOMAUTUS:

Kun syväpysähdykset ovat käytössä, pakollisten turvapysähdysten pituus ilmoitetaan sekunteina.

Kun nousunopeus ylittää 10 m (33 jalkaa) minuutissa viiden peräkkäisen sekunnin aikana, mikrokuplia saattaa muodostua enemmän kuin dekompressiomalli sallii.

Tässä tilanteessa Suunto DX lisää sukellukseen pakollisen turvapysähdyksen. Pysähdyksen kesto riippuu siitä, kuinka paljon sallittu nousunopeus ylittyi.

Näyttöön tulee STOP-kuvake. Kun saavutat 6 metrin ja 3 metrin välisen syvyysalueen (18 jalkaa ja 9 jalkaa), näyttöön tulevat seuraavat tiedot:

 1. CEILING (KATTO) ja STOP (PYSÄHDYS)
 2. Kattosyvyys
 3. Turvapysähdyksen kesto

deepstop Dseries

Odota kattosyvyydessä, kunnes pakollisen turvapysähdyksen varoitus katoaa.

VAROITUS:

ÄLÄ KOSKAAN NOUSE KATTOSYVYYDEN YLÄPUOLELLE! Kattosyvyyden yläpuolelle ei saa nousta dekompression aikana. Jotta et tekisi niin vahingossa, pysyttele jonkin verran kattosyvyyden alapuolella.

Syväpysähdykset aktivoituvat, kun sukellat yli 20 metrin syvyyteen (65,6 jalkaa).

Jos sukellusajastin on näytössä, kun syväpysähdys aktivoituu, syväpysähdys korvaa ajastimen.

Kun syväpysähdys loppuu, käyttäjä voi vaihtaa syväpysähdyksen ja ajastimen välillä painamalla MODE-painiketta pitkään.

Syväpysähdykset esitetään samalla tavoin kuin turvapysähdykset. Suunto DX ilmoittaa, että olet syväpysähdysalueella näyttämällä seuraavat ilmaisimet:

 • CEILING (KATTO) yläosassa
 • DEEPSTOP (SYVÄPYSÄHDYS) keskirivillä
 • Pysähdyksen syvyys
 • Ajastin

deepstop Dseries

Syväpysähdykset ovat käytössä oletuksena Air (Paineilma)- ja Nitrox (Nitroksi) -tiloissa. Syväpysähdysten poistaminen käytöstä:

 1. Pidä sukellustilassa DOWN-painiketta painettuna.
 2. Vieritä DOWN-painikkeella Deepstop (Syväpysähdys) -kohtaan ja paina Select-painiketta
 3. Ota toiminto käyttöön tai poista se käytöstä UP-painikkeella.
 4. Poistu MODE-painikkeella.

Sisällysluettelo