Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

TILAA UUTISKIRJE | ILMAISET PALAUTUKSET

Suunto DX Käyttöopas -

Hälytykset, varoitukset ja ilmoitukset

Suunto DX antaa ääni- ja visuaalisia hälytyksiä, kun tärkeitä rajoja tai esiasetuksia saavutetaan.

Äänihälytyksiä on kaksi – yksi matalan prioriteetin ilmoituksille ja toinen korkean prioriteetin varoituksille:

Hälytyksen tyyppiÄänimerkin kuvioKesto
Korkea prioriteettiAlarm HighPriority2,4 s ääntä + 2,4 s taukoa
Matala prioriteettiAlarm LowPriority0,8 s ääntä + 3,2 s taukoa

Lisäksi kello antaa kolme ohjaavaa ilmoitusäänimerkkiä:

OhjeäänimerkkiÄänimerkin kuvioTulkinta
NousevaAlarm AscendingAloita nousu
LaskevaAlarm DescendingAloita laskeutuminen
Laskeva-nousevaAlarm DescendingAscendingVaihda kaasu

Suunto DX näyttää tietoja hälytyksen tauoilla pariston virran säästämiseksi.

Korkean prioriteetin hälytykset:

HälytysSelitys

Korkean prioriteetin hälytys, jonka jälkeen nousukehotuksen äänimerkki. Toistuu enintään kolmen minuutin ajan.

PO2-arvo vilkkuu.

PO2-arvo on suurempi kuin asetettu arvo. Senhetkinen syvyys on liian suuri käytössä olevalle kaasulle. Nouse välittömästi tai vaihda happipitoisuudeltaan (O2%) alhaisempaan kaasuun.

Korkean prioriteetin hälytys, jota seuraa kaasunvaihtokehotuksen äänimerkki. Äänimerkki toistuu kaksi kertaa.

PO2-arvo vilkkuu.

PO2-arvo on alle 0,18 bar (vain yhdistelmä- tai CCR-tila). Syvyys ja ympäröivä paine eivät ole riittäviä nykyisen kaasun käyttöön. Happipitoisuus on liian alhainen. Saatat menettää tajuntasi. Vaihda kaasuseosta välittömästi.
Korkean prioriteetin hälytys, jota seuraa laskeutumiskehotuksen äänimerkki. Äänimerkki toistuu enintään kolmen minuutin ajan. Näytössä vilkkuu Er (Virhe), ja nuoli osoittaa alaspäin.Dekompression kattosyvyys ylitetty. Laskeudu välittömästi kattosyvyyteen tai sen alle.

Korkean prioriteetin hälytys, toistuu kolme kertaa.

SLOW (HIDASTA) vilkkuu.

Enimmäisnousunopeus (10 m/min / 33 jalkaa/min) ylitetty. Hidasta nousuasi.

Matalan prioriteetin hälytykset:

Hälytyksen tyyppiHälytyksen syy

Matalan prioriteetin hälytys, jonka jälkeen nousukehotuksen äänimerkki. Toistuu kaksi kertaa.

ASC TIME (NOUSUAIKA) vilkkuu, ja nuoli osoittaa ylöspäin.

Suoranoususukelluksesta on tullut dekompressiosukellus. Senhetkinen syvyys on dekompression lattiasyvyyden alapuolella. Nouse lattiasyvyyteen tai sen yläpuolelle.
Matalan prioriteetin hälytys, jota seuraa kaasunvaihtokehotuksen äänimerkki. Kaasuseoksen prosenttiarvo vilkkuu.Kaasuseoksen vaihto on suositeltavaa (vain yhdistelmä- tai CCR-tila). Vaihda kaasuseokseen, joka edistää paremmin dekompressiota. Nousuajan laskenta olettaa, että kaasuseosta vaihdetaan. Laskelman tarkkuus edellyttää kaasuseoksen vaihtoa.
Matalan prioriteetin hälytys, jota seuraa kaasunvaihtokehotuksen äänimerkki. Äänimerkki annetaan kerran. Taustavalo syttyy, ja näytössä näkyy hetken ajan viesti “Set Point selected” (Asetuspiste valittu).Asetuspiste on vaihdettu automaattisesti ennalta määritetyssä syvyydessä (vain CCR-tila).

Matalan prioriteetin hälytys, jonka jälkeen laskeutumiskehotuksen äänimerkki.

DEEPSTOP (SYVÄPYSÄHDYS) vilkkuu, ja nuoli osoittaa alaspäin.

Pakollinen syväpysähdys ohitettu. Laskeudu takaisin suorittamaan syväpysähdys.

Matalan prioriteetin hälytys, jonka jälkeen laskeutumiskehotuksen äänimerkki. Toistuu kolmen minuutin ajan.

Nuoli osoittaa alaspäin.

Pakollinen turvapysähdys ohitettu. Laskeudu takaisin suorittamaan turvapysähdys.

Matalan prioriteetin hälytys, jonka jälkeen kaksi lyhyttä äänimerkkiä.

Näytössä näkyvät DEEPSTOP (SYVÄPYSÄHDYS) ja ajastin.

Syväpysähdyssyvyys saavutettu. Suorita pakollinen syväpysähdys ajastimen näyttämän ajan mukaisesti.

Matalan prioriteetin hälytys, toistuu kaksi kertaa.

Säiliön painearvo vilkkuu.

Säiliön paine on saavuttanut määritetyn hälytysrajan tai kiinteän hälytysrajan (50 bar / 700 psi). Kuittaa hälytys painamalla mitä tahansa painiketta.

Matalan prioriteetin hälytys, toistuu kaksi kertaa.

OLF%-arvo vilkkuu, jos PO2-arvo on suurempi kuin 0,5 bar.

OLF-arvo on 80 % tai 100 % (vain yhdistelmä- tai CCR-tilassa). Kuittaa hälytys painamalla mitä tahansa painiketta.

Matalan prioriteetin hälytys, toistuu kaksi kertaa.

Enimmäissyvyysarvo vilkkuu.

Määritetty enimmäissyvyys tai laitteen enimmäissyvyys ylitetty. Kuittaa hälytys painamalla mitä tahansa painiketta.
Matalan prioriteetin hälytys, toistuu kaksi kertaa. Sukellusajan arvo vilkkuu.Määritetty sukellusaika ylitetty. Kuittaa hälytys painamalla mitä tahansa painiketta.

Visuaaliset hälytykset

Näytön symboliMerkitys
diver attentionHuomio – pidennä pinta-aikaa
Er (Virhe)Dekompressiokatto ohitettu tai liian pitkä pohja-aika
noflyÄlä lennä

Sisällysluettelo