Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

Suunto DX Käyttöopas -

Pinta- ja lentokieltoaika

Kun palaat pintaan, Suunto DX antaa edelleen sukelluksen jälkeisiä turvallisuutta koskevia tietoja ja varoituksia. Jos sukelluksen jälkeen on tarpeen odottaa ennen lentämistä, lentokieltosymboli näkyy näytössä kaikissa tiloissa.

nofly

Saat lisätietoja pinta- ja lentokieltoajoistasi siirtymällä sukellustilaan.

Suunto DX näyttää pintaan nousun jälkeen kuluneen ajan Surf t. (Pinta-aika) -kentässä. Lentokonesymboli tarkoittaa, että et saa lentää. No Fly (Lentokielto) -kentässä on aikalaskuri, joka kertoo, kuinka pian on turvallista lentää.

suface nofly time Dseries

Lentokieltoaika on aina vähintään 12 tuntia ja vastaa desaturaatioaikaa, kun se on yli 12 tuntia. Kun desaturaatioaika on alle 70 minuuttia, lentokieltoaikaa ei näytetä.

Jos dekompressiota ei tehdä sukelluksen aikana ja Suunto DX siirtyy virhetilaan (katso Virhetila (algoritmin lukitus)), lentokieltoaika on aina 48 tuntia.

Samoin jos sukellus tehdään Gauge (Mittari) -tilassa (pohja-ajastin), lentokieltoaika on 48 tuntia.

VAROITUS:

ON SUOSITELTAVAA OLLA LENTÄMÄTTÄ, KUN TIETOKONE LASKEE LENTOKIELTOAIKAA. TARKISTA JÄLJELLÄ OLEVA LENTOKIELTOAIKA TIETOKONEESTA AINA ENNEN LENTÄMISTÄ! Lentäminen tai matkustaminen korkeammalle lentokieltoaikana voi suurentaa sukeltajantaudin vaaraa merkittävästi. Tutustu DAN (Divers Alert Network) -verkoston antamiin suosituksiin. Mikään sukelluksen jälkeisen lentokieltoajan noudattaminen ei voi koskaan täysin ehkäistä sukeltajantautia!

DAN suosittelee seuraavia lentokieltoaikoja:

  • Pinta-ajan on oltava vähintään 12 tuntia, jotta voidaan suhteellisen turvallisesti olettaa, ettei sukeltaja saa oireita noustessaan kaupallisten reittilentojen korkeuteen (enintään 2 400 m / 8 000 jalkaa).
  • Jos suunnittelet tekeväsi useita päivittäisiä sukelluksia usean päivän ajan tai sukelluksia, jotka edellyttävät dekompressiopysähdyksiä, varaudu siihen, että joudut odottamaan pidempään kuin 12 tuntia ennen lentämistä. Lisäksi UHMS (Undersea and Hyperbaric Medical Society) suosittelee, että tavallisia ilmasäiliöitä käyttävät sukeltajat, joilla ei ole sukeltajantaudin oireita, odottavat 24 tuntia viimeisen sukelluksen jälkeen ennen lentämistä lentokoneessa, joka nousee 2 400 metriin (8 000 jalkaa). Suositukseen on vain kaksi poikkeusta:
    • Jos sukeltajalla on alle kaksi (2) tuntia kertynyttä sukellusaikaa viimeisiltä 48 tunnilta, suositellaan 12 tunnin pinta-aikaa ennen lentämistä.
    • Jos sukelluksen aikana on tehtävä dekompressiopysähdys, lentämistä pitäisi välttää vähintään 24 tuntia ja mahdollisuuksien mukaan 48 tuntia.

Suunto suosittelee, että lentämistä vältetään, kunnes kaikki DAN- ja UHMS-suositukset sekä sukellustietokoneen lentokieltotoiminto antavat luvan lentää.

Sukellusten numerointi

Jos Suunto DX ei ole laskenut lentokieltoaikaa nollaan saakka, toistuvat sukellukset katsotaan samaan sukellussarjaan kuuluviksi.

Kunkin sarjan sukellukset numeroidaan. Sarjan ensimmäinen sukellus on DIVE 1 (SUKELLUS 1), toinen on DIVE 2 (SUKELLUS 2) ja niin edelleen.

Jos aloitat uuden sukelluksen oltuasi alle viisi (5) minuuttia pinnalla, Suunto DX katsoo uuden sukelluksen osaksi edellistä sukellusta. Sukellusaika jatkuu edellisen sukelluksen päätösajasta alkaen.

Viiden (5) minuutin pinta-ajan jälkeen uudet sukellukset muodostavat toistuvien sukellusten sarjan. Suunnittelutilassa näkyvä sukelluslaskuri lisää yhden toistuvien sukellusten sarjaan aina sukelluksen alkaessa.

Suunnittelutilassa voit tarkastella sarjan seuraavan sukelluksen suoranousurajoja.

Sisällysluettelo