Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

TILAA UUTISKIRJE | ILMAISET PALAUTUKSET

Suunto DX Käyttöopas -

Happilaskennat

Sukelluksen aikana Suunto DX laskee hapen osapaineen (PO2), keskushermoston myrkytystason (CNS%) ja keuhkojen happimyrkytyksen, jota seurataan happimyrkytysyksikköinä (OTU).

Happilaskennat perustuvat tämänhetkisiin yleisesti hyväksyttyihin altistusaikarajataulukoihin ja -periaatteisiin.

Kun sukellustietokone on Mixed (Yhdistelmä) -tilassa, Dive Planning (Sukellusten suunnittelu) -tila suorittaa laskennat tietokoneessa sillä hetkellä olevilla O2% ja PO2-arvoilla.

Sukellustietokoneen näyttämät happitiedot on lisäksi suunniteltu niin, että kaikki varoitukset ja näytöt näkyvät asianmukaisissa sukelluksen vaiheissa. Esimerkiksi seuraavat tiedot näytetään ennen sukellusta ja sen aikana, kun tietokone on Mixed (Yhdistelmä) -tilassa:

  • Valittu O2%-arvo näytetään vaihtoehtoisessa näytössä.
  • Vaihtoehtoinen OLF%-näyttö joko CNS%- tai OTU%-arvolle (sen mukaan, kumpi on suurempi).
  • Laite antaa äänimerkkejä ja OLF-arvo alkaa vilkkua, kun 80 %:n ja 100 %:n rajat ylitetään.
  • Laite antaa äänimerkkejä ja todellinen PO2-arvo vilkkuu, kun se ylittää esiasetetun rajan.
  • Sukellusten suunnittelussa näytetään enimmäissyvyys valitun O2%- ja PO2-enimmäisarvon mukaan.

Sisällysluettelo