Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

ILMAINEN TOIMITUS YLI 150€ OSTOKSESTA | TILAA UUTISKIRJE | ILMAISET PALAUTUKSET

Suunto EON Steel Käyttöopas - 2.5

Turvallisuus

Turvallisuusvarotoimia koskevat merkinnät

VAROITUS:
 • käytetään osoittamaan menettelyä tai tilannetta, joka voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman.
HUOMIO:
 • käytetään osoittamaan menettelyä tai tilannetta, joka johtaa tuotteen vahingoittumiseen.
HUOMAUTUS:
 • käytetään tärkeiden tietojen korostamiseen.
VINKKI:
 • käytetään lisävinkkien antamiseen laitteen ominaisuuksien ja toimintojen käytöstä.
VAROITUS:

Kaikissa tietokoneissa tapahtuu virheitä. On mahdollista, että tämä laite ei yhtäkkiä pystykään tuottamaan tarkkoja tietoja sukelluksen aikana. Käytä aina varalaitetta ja sukella vain parin kanssa. Tämä sukellustietokone on tarkoitettu vain laitesukelluslaitteiden asianmukaiseen käyttöön koulutettujen sukeltajien käytettäväksi! LUE EHDOTTOMASTI kaikki tuotteen mukana tulleet painetut materiaalit ja verkossa oleva käyttöopas ennen sukeltamista. Tämän tekemättä jättäminen voi johtaa käyttövirheeseen, vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.

HUOMAUTUS:

Varmista, että Suunto-sukellustietokoneessasi on aina viimeisin ohjelmisto ja sen myötä viimeisimmät päivitykset ja parannukset. Tarkista ennen jokaista sukellusmatkaa osoitteesta www.suunto.com/support, onko Suunto julkaissut uuden ohjelmistopäivityksen laitteellesi. Jos päivitys on saatavilla, se on asennettava ennen sukellusta. Päivityksillä pyritään parantamaan käyttäjäkokemustasi, ja ne ovat osa Suunnon jatkuvan tuotekehityksen ja tuotteiden parantamisen filosofiaa.

Ennen sukellusta

Varmista, että ymmärrät sukellusinstrumenttiesi käyttötavan, näytöt ja rajoitukset täysin. Jos sinulla on kysyttävää tästä käsikirjasta tai sukellusinstrumentista, ota yhteys Suunto-jälleenmyyjään ennen sukellusta. Muista aina, että OLET ITSE VASTUUSSA OMASTA TURVALLISUUDESTASI!

Ennen kuin lähdet sukellusmatkalle, tarkasta sukellustietokoneesi perusteellisesti ja varmista, että kaikki toimii oikein.

Tee sukelluspaikalla manuaaliset esitarkistukset jokaiselle laitteelle ennen kuin astut veteen.

Sukellustietokoneen esitarkistus

Varmista, että:

 1. Suunto EON Steel on oikeassa sukellustilassa ja näyttö toimii odotetulla tavalla.
 2. Korkeusasetus on oikein.
 3. Henkilökohtainen asetus on oikein.
 4. Syväpysähdykset on asetettu oikein.
 5. Mittajärjestelmä on oikein.
 6. Kompassi on kalibroitu. Aloita kalibrointi manuaalisesti valitsemalla Yleiset » Kompassi » Kalibroi. Tällä tavoin varmistat, että myös sukellustietokoneen äänimerkit toimivat. Onnistuneen kalibroinnin jälkeen pitäisi kuulua äänimerkki.
 7. Akku on täyteen ladattu.
 8. Kaikki ensisijaiset ja varamittarit ajan, paineen ja syvyyden mittaamiseen (digitaaliset ja mekaaniset) näyttävät virheettömiä, johdonmukaisia lukemia.
 9. Jos käytät Suunto Tank POD -laitteita, tarkista, että Suunto Tank POD on asennettu oikein, ja että säiliön venttiili on auki. Katso lisätiedot ja tarkemmat käyttöohjeet Suunto Tank PODin käyttöoppaasta.
 10. Jos käytät Suunto Tank POD -laitteita, varmista, että yhteydet toimivat, ja että kaasuvalinnat ovat oikein.
HUOMAUTUS:

Katso Suunto Tank PODiin liittyvät tiedot tuotteen mukana toimitetuista ohjeista.

Turvallisuusvarotoimet

VAROITUS:

SUKELLUSTIETOKONEET ON TARKOITETTU VAIN KOULUTETTUJEN SUKELTAJIEN KÄYTTÖÖN! Riittämätön koulutus mihin tahansa sukellustapaan, mukaan lukien vapaasukellus, saattaa johtaa käyttäjän virheisiin, kuten virheellisten kaasuseosten käyttöön tai väärin suoritettuun dekompressioon, mikä puolestaan voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.

VAROITUS:

SUKELTAJANTAUDIN (DCS) VAARA ON AINA OLEMASSA KAIKISSA SUKELLUKSISSA, VAIKKA NOUDATTAISIT SUKELLUSTAULUKOIDEN TAI -TIETOKONEEN SUKELLUSSUUNNITELMAA. MIKÄÄN TOIMENPIDE, SUKELLUSTIETOKONE TAI SUKELLUSTAULUKKO EI POISTA SUKELTAJANTAUDIN TAI HAPPIMYRKYTYKSEN MAHDOLLISUUTTA! Yksilön fysiologinen tila voi vaihdella eri päivinä. Sukellustietokone ei voi tietää näistä vaihteluista. Sinun on erittäin suositeltavaa pysytellä selvästi laitteen ilmoittamien altistusrajojen sisäpuolella, jotta sukeltajantaudin riski olisi minimaalinen. Lisävarotoimena sinun kannattaa ottaa yhteyttä lääkäriin ja keskustella soveltuvuudestasi sukeltamiseen.

VAROITUS:

ON SUOSITELTAVAA OLLA LENTÄMÄTTÄ, KUN TIETOKONE LASKEE LENTOKIELTOAJAN. AKTIVOI TIETOKONE AINA ENNEN LENTÄMISTÄ, JOTTA SAAT SELVILLE JÄLJELLÄ OLEVAN LENTOKIELTOAJAN! Lentäminen tai matkustaminen korkeammalle lentokieltoaikana voi suurentaa sukeltajantaudin vaaraa merkittävästi. Tutustu DAN (Divers Alert Network) -verkoston antamiin suosituksiin. Mikään sukelluksen jälkeisen lentokieltoajan noudattaminen ei voi koskaan täysin ehkäistä sukeltajantautia!

VAROITUS:

Jos käytät sydämentahdistinta, emme suosittele laitesukellusta. Laitesukellus kohdistaa kehoon fyysistä rasitusta, joka ei ehkä ole hyväksi tahdistimille.

VAROITUS:

Jos käytät sydämentahdistinta, kysy neuvoa lääkäriltä ennen tämän laitteen käyttöä. Laitteen induktiivinen kommunikointitaajuus saattaa aiheuttaa häiriöitä tahdistimiin.

VAROITUS:

Tuotteemme ovat alan standardien mukaisia, mutta ihokosketus tuotteeseen voi aiheuttaa allergisia reaktioita tai ihon ärtymistä. Lopeta tässä tapauksessa tuotteen käyttäminen heti ja hakeudu lääkärin vastaanotolle.

VAROITUS:

Ei ammattikäyttöön! Suunto-sukellustietokoneet on tarkoitettu vain harrastussukellukseen, jossa enimmäissukellussyvyys on 80 metriä. Kaupallisen tai ammatillisen sukelluksen vaatimukset voivat altistaa sukeltajan syvyyksille ja olosuhteille, joilla on taipumus suurentaa sukeltajantaudin (DCS) vaaraa. Tästä syystä Suunto suosittelee voimakkaasti, että laitetta ei käytetä mihinkään kaupallisiin tai ammatillisiin sukelluksiin.

VAROITUS:

KÄYTÄ VARALAITTEITA! Käytä varalaitteita, kuten syvyysmittaria, veden alla toimivaa painemittaria, ajastinta tai kelloa, ja varmista, että sinulla on pääsy dekompressiotaulukoihin aina, kun sukellat sukellustietokoneen kanssa.

VAROITUS:

Turvallisuussyistä ei koskaan pidä sukeltaa yksin. Sukella aina ennalta sovitun parin kanssa. Sukelluksen jälkeen kannattaa myös pysytellä muiden läheisyydessä jonkin aikaa, koska mahdolliset sukeltajantaudin oireet voivat ilmetä viiveellä tai alkaa vasta sukelluksen jälkeisten toimiesi vuoksi.

VAROITUS:

TEE ESITARKISTUKSET! Tarkista aina ennen sukellusta, että sukellustietokoneesi toimii ja että sen asetukset on tehty oikein. Tarkista, että näyttö toimii, paristossa on virtaa ja niin edelleen.

VAROITUS:

Tarkista sukellustietokoneesi säännöllisesti sukelluksen aikana. Jos uskot tai päättelet, että tietokoneen joissain toiminnoissa on ongelma, lopeta sukellus välittömästi ja palaa turvallisesti takaisin pinnalle. Soita Suunnon asiakastukeen ja palauta tietokone valtuutettuun Suunto-huoltoliikkeeseen tarkastettavaksi.

VAROITUS:

SUKELLUSTIETOKONETTA EI SAA KOSKAAN VAIHTAA TAI JAKAA KÄYTTÄJIEN KESKEN, KUN SE ON TOIMINNASSA! Laitteen tiedot eivät päde henkilöön, joka ei ole käyttänyt sitä koko sukelluksen tai peräkkäisten sukellusten ajan. Sukellusprofiilien on vastattava käyttäjän profiilia. Jos sukellustietokone jätetään pinnalle jonkin sukelluksen ajaksi, sen myöhemmissä sukelluksissa tarjoamat tiedot ovat epätarkkoja. Mikään sukellustietokone ei pysty huomioimaan ilman tietokonetta tehtyjä sukelluksia. Tästä syystä kaikki neljän päivän sisällä ennen tietokoneen ensimmäistä käyttökertaa tehdyt sukellukset voivat aiheuttaa harhaanjohtavia tietoja ja siksi niitä on vältettävä.

VAROITUS:

ÄLÄ ALTISTA MITÄÄN SUKELLUSTIETOKONEEN OSAA MILLEKÄÄN KAASUSEOKSELLE, JOKA SISÄLTÄÄ YLI 40 % HAPPEA! Rikastettu ilma, jonka happipitoisuus on suurempi, aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen ja vakavan vamman tai kuoleman vaaran.

VAROITUS:

ÄLÄ SUKELLA KÄYTTÄEN KAASUA, JOS ET OLE HENKILÖKOHTAISESTI VARMISTANUT SEN SISÄLTÖÄ JA SYÖTTÄNYT ANALYSOITUA ARVOA SUKELLUSTIETOKONEESEEN! Jos kaasupullon sisältöä ei tarkisteta ja asianmukaisia kaasuarvoja syötetä sukellustietokoneeseen, sukellussuunnitelman tiedot ovat virheelliset.

VAROITUS:

Sukellussuunnitteluohjelmiston, kuten Suunto DM5 -ohjelmiston, käyttäminen ei korvaa asianmukaista sukelluskoulutusta. Kaasuseosten kanssa sukeltamiseen liittyy vaaroja, joita paineilman kanssa sukeltavat eivät tunne. Sukeltaminen Trimix-, Heliox- ja Nitrox-kaasuseoksen tai niiden kaikkien kanssa edellyttää sukeltajilta kyseisen sukellustyypin mukaista erikoiskoulutusta.

VAROITUS:

Jos käytät suojusta, varmista aina, ettei sen alle jää ilmaa tai likaa. Poista ilma huolellisesti painikealueen ympäriltä ennen sukeltamista. Tämän laiminlyönti voi johtaa toimintahäiriöön, esimerkiksi painikkeiden vahinkopainalluksiin sukelluksen aikana.

VAROITUS:

Älä käytä Suunto-USB-kaapelia tiloissa, joissa on syttyviä kaasuja. Tämä voi aiheuttaa räjähdyksen.

VAROITUS:

Älä pura tai muokkaa Suunto-USB-kaapelia millään tavalla. Tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

VAROITUS:

Älä käytä Suunto-USB-kaapelia, jos kaapeli tai sen osat ovat vaurioituneet.

VAROITUS:

Lataa laite vain IEC 62368-1 -standardin mukaisilla USB-adaptereilla, joiden maksimilähtöjännite on 5 V. Vaatimustenvastaiset adapterit voivat aiheuttaa tulipalovaaran ja loukkaantumisen tai vahingoittaa Suunto-laitettasi.

HUOMIO:

USB-kaapelin liitinnastat EIVÄT SAA koskettaa mitään johtavaa pintaa. Tällöin kaapeliin voi tulla oikosulku eikä sitä voi enää käyttää.

Hätänousut

Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että sukellustietokoneesi menee epäkuntoon sukelluksen aikana, noudata niitä hätätoimenpiteitä, jotka olet saanut sertifioidulta sukelluskoulutusjärjestöltäsi koskien välitöntä ja turvallista hätänousua.

Sisällysluettelo