Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

Suunto EON Steel Käyttöopas - 1.6

Suljetun kierron sukellus

Oletuksena Suunto EON Steel -laitteessa on yksi suljetun kierron sukellukseen tarkoitettu tila, CCR-tila. Tämä tila käyttää kiinteitä ylä-/ala-asetuspisteitä, joita voidaan muokata sukellustietokoneessa tai DM5:n avulla.

Suunto suosittelee käyttämään suljetun kierron sukelluksissa klassista tai graafista tyyliä. Voit kuitenkin käyttää selkeää näkymää ja muokata kenttiä halutessasi.

Kiinteän asetuspisteen laskennan ansiosta Suunto EON Steel -tietokonetta voidaan käyttää varasukellustietokoneena suljetun kierron sukelluksilla. Se ei ohjaa eikä tarkkaile suljetun kierron yksikköä millään tavoin.

Kun valitset CCR-tilan (katso Sukellustilat), kaasuvalikko jakaantuu kahteen osaan: CC-kaasut (suljetun piirin kaasut) ja OC-kaasut (avoimen piirin kaasut).

HUOMAUTUS:

Suljetun kierron sukelluksissa Suunto EON Steel -laitetta tulee käyttää vain varalaitteena. Kaasujen ensisijainen ohjaus ja seuranta tulee tehdä itse suljetun kierron laitteen kautta.

Suljetun kierron kaasut

CCR-sukelluksessa on käytettävä vähintään kahta CCR-kaasua: yksi on puhtaan hapen säiliö ja toinen on diluentti. Voit määrittää lisädiluentteja tarpeen mukaan.

Kudos- ja happilaskelmien tarkkuus edellyttää aina diluenttisäiliöiden sisältämien diluenttikaasujen oikean happi- ja heliumpitoisuuden syöttämistä sukellustietokoneeseen (tai DM5:n kautta). CCR-sukelluksessa käytettävien diluenttikaasujen asetukset löytyvät päävalikon CC gases (CC-kaasut) -kohdasta.

Avoimen kierron kaasut

Diluenttien tavoin kudos- ja happilaskelmien tarkkuus edellyttää aina joka säiliön (ja lisäkaasujen) bailout-kaasu(je)n oikean happi- ja heliumpitoisuuden määrittämisen. Suljetun kierron sukelluksessa käytettävien bailout-kaasujen asetukset löytyvät päävalikon OC gases (OC-kaasut) -kohdasta.

Asetuspisteet

CCR-tilassa on kaksi asetuspistettä, alempi ja ylempi. Molemmat ovat määritettävissä:

 • Ala-asetuspiste: 0,4–0,9 (oletus: 0,7)
 • Yläasetuspiste: 1,0–1,6 (oletus: 1,3)

Yleisesti ottaen oletusasetuspisteitä ei tarvitse muuttaa. Voit kuitenkin muuttaa niitä tarvittaessa joko DM5:ssä tai päävalikossa.

Asetuspistearvojen muuttaminen kohdassa Suunto EON Steel:

 1. Pintatilassa voit siirtyä päävalikkoon pitämällä keskimmäistä painiketta painettuna.
 2. Siirry ylemmällä painikkeella kohtaan Asetuspiste ja valitse keskimmäisellä painikkeella.
 3. Siirry Ala-asetuspisteeseen tai Yläastuspisteeseen ja valitse keskipainikkeella.
 4. Säädä asetuspisteen arvoa ala- tai yläpainikkeella ja hyväksy keskimmäisellä painikkeella.
 5. Poistu valikosta pitämällä keskipainiketta painettuna.

Asetuspisteen vaihtaminen

Asetuspisteet voidaan vaihtaa automaattisesti syvyyden mukaan. Oletusarvoisesti ala-asetusarvo kytkeytyy päälle 4,5 m:n syvyydessä (15 jalkaa), yläasetusarvo 21 m:n syvyydessä (70 jalkaa).

Automaattinen asetuspisteen vaihto on oletuksellisesti pois käytöstä ala-asetuspisteelle ja käytössä yläasetuspisteelle.

Automaattisen asetuspisteen muuttaminen Suunto EON Steel:

 1. Pintatilassa voit siirtyä päävalikkoon pitämällä keskimmäistä painiketta painettuna.
 2. Siirry ylemmällä painikkeella kohtaan Asetuspiste ja valitse keskimmäisellä painikkeella.
 3. Siirry kohtaan Kytke ala tai Kytke ylä ja valitse keskipainikkeella.
 4. Säädä asetuspisteen syvyysarvoa ala- tai yläpainikkeella ja hyväksy keskimmäisellä painikkeella.
 5. Poistu valikosta pitämällä keskipainiketta painettuna.

Ponnahdusilmoitukset ilmoittavat, kun asetuspiste kytketään.

SetpointSwitched

Suljetun kierron sukelluksen aikana voit myös milloin tahansa vaihtaa mukautettuun asetuspisteeseen.

Mukautetun asetuspisteen muuttaminen:

 1. Kun sukellat CCR-tilassa, voit siirtyä päävalikkoon pitämällä keskimmäistä painietta painettuna.
 2. Siirry kohtaan Mukautettu asetuspiste ja valitse keskimmäisellä painikkeella.
 3. Säädä asetuspisteen arvo tarvittaessa ala- tai yläpainikkeella ja hyväksy keskimmäisellä painikkeella.

Ponnahdusilmoitus vahvistaa mukautetun asetuspisteen vaihdon.

CustomSetpoint

HUOMAUTUS:

Kun vaihdat mukautettuun asetuspisteeseen, automaattinen asetuspisteen vaihto on pois päältä loppusukelluksen ajan.

Bailout-kaasut

Jos epäilet suljetun kierron sukelluksen aikana jonkinlaista toimintavikaa, vaihda välittömästi bailout-kaasuun ja keskeytä sukellus.

Bailout-kaasuun vaihtaminen:

 1. Avaa päävalikko pitämällä keskipainike painettuna.
 2. Selaa kohtaan OC gases (OC-kaasut) ja valitse keskipainikkeella.
 3. Selaa tarvittavan bailout-kaasun kohdalle ja valitse keskipainikkeella.

Kun olet valinnut bailout-kaasun, osapainekenttä korvautuu valitun avoimen kierron kaasun pO2-arvolla.

bailout

Jos toimintahäiriö korjaantuu tai tilanne palautuu muutoin normaaliksi, voit vaihtaa takaisin diluenttiin alla kuvatulla tavalla, paitsi että sinun on valittava CC gases (CC-kaasut).

Sisällysluettelo