Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

Suunto EON Steel Käyttöopas - 1.6

Sukellustilat

Suunto EON Steel -laitteessa on oletusarvoisesti neljä eri sukellustilaa: Ilma/nitroksi, trimiksi, CCR ja mittari (pohja-ajastin). Valitse sukellukseesi soveltuva tila kohdasta Dive settings (Sukellusasetukset) / Mode (Tila).

HUOMAUTUS:

Ilma/nitroksi-tila on yhden kaasun tila. Gas(es) (Kaasut) -valikosta voi tässä tilassa lisätä vain yhden kaasun. Tätä voi kuitenkin muuttaa mukauttamalla. Lisätietoja on kohdassa Sukellustilojen mukauttaminen DM5:llä.

HUOMAUTUS:

Oletusarvoisesti ilma/nitroksi-tilan esitystapa on graafinen ja muiden tilojen esitystapa on perinteinen. Voit muuttaa tätä ja muita asetuksia sekä luoda uusia sukellustiloja Suunto DM5 -ohjelmistolla. Lisätietoja on kohdassa Sukellustilojen mukauttaminen DM5:llä.

Ilma/nitroksi-, trimiksi- ja CCR-tilat on tarkoitettu sukeltamiseen dekompressiotietojen avulla, esim. suoranousuaika tai dekompression kattosyvyys/nousuaika.

Oletusasetuksena Suunto EON Steel käyttää dekompressioalgoritmia Suunto Fused™ RGBM. Lisätietoja algoritmista on kohdassa Suunto Fused RGBM.

Mittari on pohja-ajastintila eikä siinä siksi ole dekompressiotietoja eikä laskentaa.

HUOMAUTUS:

Mittaritilassa sukeltamisen jälkeen dekompression laskenta on lukittuna 48 tuntia. Jos sukellat sinä aikana ilma/nitroksi-, trimiksi- tai CCR-tilassa, dekompressiolaskenta ei ole käytettävissä ja dekompressiotietokentissä näkyy ERROR (VIRHE).

Sisällysluettelo