Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

ILMAINEN TOIMITUS YLI 150€ OSTOKSESTA | TILAA UUTISKIRJE | ILMAISET PALAUTUKSET

Suunto EON Steel Käyttöopas - 2.5

Sukellustilat

Suunto EON Steel -laitteessa on oletusarvoisesti neljä sukellustilaa: Air/Nitrox, Trimix, CCR ja Gauge (pohja-ajastin). Valitse sukellukseesi soveltuva tila kohdassa Sukellusasetukset » Sukellustila.

dive modes eon steel

HUOMAUTUS:

Air/Nitrox-tila näytetään oletuksena graafisella tyylillä ja kaikki muut klassisella tyylillä. Voit muuttaa tätä ja muita asetuksia sekä luoda uusia sukellustiloja Suunto DM5 -ohjelmistoa käyttämällä. Katso Sukellustilojen mukauttaminen DM5:llä.

DM5-ohjelmassa voit luoda uuden sukellustilan tai muokata olemassa olevia tiloja, muuttaa näyttöasettelua, muuttaa helium- ja monikaasutilan asetuksia sekä muuttaa sukellustyyppiä (avoin/suljettu kierto).

Suunto EON Steel -laitteessa käytettävä dekompressioalgoritmi on Suunto Fused™ RGBM 2. Lisätietoja algoritmista saat kohdasta Dekompressioalgoritmi.

Paineilma-/nitroksi-tila

Oletusarvoisesti Air/Nitrox-tila on tarkoitettu tavallisella paineilmalla ja happirikastetuilla kaasuseoksilla sukeltamiseen.

Nitroksikaasuseoksella sukeltamalla voi pidentää pohja-aikoja tai alentaa sukeltajantaudin riskiä. Kun kaasuseosta muutetaan tai syvyys kasvaa, hapen osapaine yleensä kuitenkin lisääntyy. Suunto EON Steel antaa tarvittavat tiedot sukelluksen muuttamiseen ja turvallisissa rajoissa pysymiseen.

Kun sukelletaan nitroksikaasuseoksella, Suunto EON Steel -laitteeseen on syötettävä sekä säiliössä olevan hengityskaasun happiprosentti että hapen osapaineen raja. Näin varmistetaan, että typpi- ja happilaskelmat sekä annettujen arvojen perusteella laskettava suurin käyttösyvyys (MOD) ovat oikein. Oletusarvoinen happiprosentin (O2%) asetus on 21 % (ilma) ja hapen osapaineen (pO2) asetus on 1,6 baaria (20 psi).

Air/Nitrox-tilassa on oletuksena kaksi näkymää:

 • Suoranousu

  no deco steel

 • Kompassi

  compass steel

Kun mukautus DM5-ohjelmalla on tehty, näkyviin tulee kaksi lisänäkymää:

 • Säiliöpaine – lisätietoja näytössä näytettävistä tiedoista on kohdassa Säiliöpaine.

  TankPressView

 • Ajastin

  airnitrox timer view steel

HUOMAUTUS:

Air/Nitrox-tilassa on oletusarvoisesti yksi aktiivinen kaasu. Laitteen valikossa voit muokata kaasun O2-prosenttia ja pO2-arvoa. Jos haluat sukeltaa useammalla kuin yhdellä kaasulla, ota käyttöön monikaasutila kohdassa Sukellusasetukset » Parametrit » Monta kaasua. Tämä jälkeen voit lisätä lisäkaasuja Sukelluskaasut-valikossa. Kaasuasetuksia voi muokata myös Suunto DM5 -ohjelmassa. Katso Sukellustilojen mukauttaminen DM5:llä.

Trimiksitila

Trimix-sukellustila on tarkoitettu sukellukseen hengityskaasuilla, jotka sisältävät happea, typpeä ja heliumia. Lisätyn heliumin avulla voit luoda sukelluksellesi optimaaliset kaasuseokset.

Trimix-tilaa käytetään tavallisesti syväsukelluksilla, joiden sukellusaika on pitkä.

Trimix-tilassa on oletuksena kaksi näkymää:

 • Suoranousu

  trimix nodeco view

 • Kompassi

  trimix compass view

Kun mukautus DM5-ohjelmalla on tehty, näkyviin tulee kaksi lisänäkymää:

 • Säiliöpaine – lisätietoja näytössä näytettävistä tiedoista on kohdassa Säiliöpaine.

 • Ajastin

HUOMAUTUS:

Trimix-tilassa Suunto EON Steel -laitteen monikaasuvalinta kytkeytyy automaattisesti käyttöön.

HUOMAUTUS:

Kun sukelluksessa on aktivoitu helium, syväpysähdys on oletusarvoisesti päällä, eikä sitä voi kytkeä pois.

CCR-tila

CCR on suljetun kierron sukellukseen tarkoitettu sukellustila.

Kun CCR on valittuna, laitteessa on kaksi eri kaasuvalikkoa: CC-kaasut (suljetun kierron kaasut) ja OC-kaasut (avoimen kierron kaasut). Lisätietoja CCR-tilassa sukeltamisesta on kohdassa Suljetun kierron sukellus.

CCR-tilassa on oletuksena kaksi näkymää:

 • Suoranousu

  ccr nodeco steel

 • Kompassi

  ccr compass steel

Kun mukautus DM5-ohjelmalla on tehty, näkyviin tulee kaksi lisänäkymää:

 • Säiliöpaine – lisätietoja näytössä näytettävistä tiedoista on kohdassa Säiliöpaine.

 • Ajastin

HUOMAUTUS:

Kun helium on käytössä sukelluksella, syväpysähdys on oletusarvoisesti käytössä, eikä sitä voi kytkeä pois.

Mittaritila

Voit käyttää Suunto EON Steel -laitetta pohja-ajastimena Gauge-tilassa.

Gauge-tilassa laite toimii vain pohja-ajastimena. Se ei käytä mitään dekompressioalgoritmia, eikä siksi näytä dekompressiotietoja tai -laskentaa.

Gauge-tilassa on oletuksena kaksi näkymää:

 • Ajastin

  gauge default view

 • Kompassi

  Gauge compass eon

DM5-ohjelmalla mukautuksen jälkeen käytettävissä on myös kolmas näkymä:

 • Säiliöpaine – lisätietoja näytössä näytettävistä tiedoista on kohdassa Säiliöpaine.
HUOMAUTUS:

Gauge-tilassa sukeltamisen jälkeen dekompression laskenta lukitaan 48 tunniksi. Jos sukellat uudelleen tänä aikana Air/Nitrox-, Trimix- tai CCR-tilassa, sukellusalgoritmi ja dekompressiolaskenta eivät ole käytettävissä ja näytössä näkyy Lukittu.

HUOMAUTUS:

Lukittu-tilan ajaksi asetetaan uudelleen 48 tuntia, jos aloitat uuden sukelluksen laitteen ollessa lukittuna.

Sisällysluettelo