Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

Suunto EON Steel Käyttöopas - 1.6

Kaasuseokset

Jos nitroksi- tai trimiksitila valitaan, on määritettävä kaasut, jotta dekompressioalgoritmi toimii oikein. Kaasut määritetään kohdassa Gas(es) (Kaasut). Nitroksitilassa kaasuna on vain happi (O2%). Trimiksitilassa käytettävissä on helium (He%), ja siinä voi valita myös useita kaasuja.

HUOMAUTUS:

Kun olet analysoinut kaasun, pyöristä tulosta alaspäin, kun syötät sen EON Steeliä varten. Jos esimerkiksi analysoidussa kaasussa on 31,8 % happea, määritä kaasuksi 31 %. Tämä tekee dekompressiolaskennasta turvallisemman. Myös happilaskennat (pO2, OTU, CNS%) pysyvät turvallisempina, koska niissä käytetyt happipitoisuudet ovat O2% + 1.

VAROITUS:

SUKELLUSTIETOKONEESEEN VOI SYÖTTÄÄ HAPPIPITOISUUKSIA VAIN KOKONAISLUKUINA. HAPPIPITOISUUKSIA EI SAA PYÖRISTÄÄ YLÖSPÄIN! Jos pyöristys tehdään ylöspäin, typpipitoisuus jää liian pieneksi, mikä puolestaan vaikuttaa dekompressiolaskelmiin.

HUOMAUTUS:

Voit mukauttaa Gas(es) (Kaasut) -valikossa näkyivä kohteita. Lisätietoja on kohdassa Sukellustilojen mukauttaminen DM5:llä.

On tärkeää ymmärtää, miten Gas(es) (Kaasut) -valikko toimii trimiksitilassa, jossa voit käyttää kaasuseoksia. Seuraavassa esimerkissä valikossa on kolme kaasua ja tx18/45 on valittuna aktiiviseksi kaasuksi. Vaikka vain yksi kaasu on aktiivinen, dekompressioalgoritmi laskee nousuajan (sukelluksen aika) käyttämällä kaikkia näitä kolmea kaasua.

Toisen aktiivisen kaasun valitseminen:

  1. Voit näyttää kaasuasetukset painamalla Gas(es) (Kaasut) -valikossa keskipainiketta.
  2. Korosta kohta Select (Valitse) vierittämällä ylä- tai alapainikkeella.
  3. Vahvista painamalla keskipainiketta uudelleen.

menu gases

Jos sukellat vain yhdellä kaasulla, varmista, että Gas(es) (Kaasut) -valikossa on vain yksi kaasu. Suunto EON Steel olettaa, että käytät kaikki luettelossa olevia kaasuja, ja kehottaa sinua vaihtamaan kaasua sukelluksen aikana.

HUOMAUTUS:

Kun valitset suljetun kierron tilan, kaasuseokset jaetaan avoimen kierron ja suljetun kierron kaasuihin. Lisätietoja on kohdassa Suljetun kierron sukellus.

Sisällysluettelo