Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

Suunto EON Steel Käyttöopas - 1.6

Kaasunkulutus

Kaasunkulutus viittaa reaaliaikaiseen kaasun kulutusnopeuteen sukelluksen aikana. Toisin sanoen luku ilmaisee kaasumäärän, jonka sukeltaja kuluttaisi minuutissa pinnalla. Luku tunnetaan nimellä ilmankulutus pinnalla eli SAC-arvo.

Kaasunkulutusnopeus mitataan litroina minuutissa (kuutiojalkoina minuutissa). Tämä on valinnainen kenttä, joka on lisättävä DM5:n avulla mukautettuun sukellusnäkymään. Perinteisessä näkymässä kaasunkulutusnopeus näkyy oikeassa alakulmassa.

gas consumption

Kaasunkulutuksen käyttöönotto

  1. Lisää kaasunkulutuskenttä DM5:n avulla mukautettuun sukellustilaasi. Lisätietoja on kohdassa Sukellustilojen mukauttaminen DM5:llä.
  2. Asenna ja yhdistä Suunto Tank POD. Lisätietoja on kohdassa Tank pressure.
  3. Kun olet valinnut oikean kaasun ja palannut ajan päänäkymään, voit siirtyä valikkoon pitämällä keskipainiketta painettuna.
  4. Siirry alapainikkeella kohtaan Gases (Kaasut) ja valitse keskipainikkeella.
  5. Selaa Tank POD -laitteesta valitsemaasi kaasuun ja valitse kaasu keskipainikkeella.
  6. Selaa kohtaan Tank size (Säiliön koko) ja valitse keskipainikkeella.
  7. Tarkista säiliön koko ja muuta kokoa tarpeen mukaan ylä- tai alapainikkeella. Vahvista muutos keskipainikkeella.
  8. Poistu valikosta pitämällä keskipainiketta painettuna.
HUOMAUTUS:

Määrittele säiliön koko saadaksesi tarkat kaasunkulutuslukemat. Säiliön koon määrittelemättä jättäminen johtaa vääriin kaasunkulutuslukemiin.

Sisällysluettelo