Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

Suunto EON Steel Käyttöopas - 1.6

Pinta- ja lentokieltoaika

Suunto EON Steel näyttää pinta-ajan edellisestä sukelluksesta ja suositellun lentokielto-ajan laskurin. Lentokieltoaikana lentämistä tai matkustamista korkeammalle pitäisi välttää.

Surf NoFly

Lentokieltoaika on aina vähintään 12 tuntia ja vastaa desaturaatioaikaa, kun se on yli 12 tuntia. Kun desaturaatioaika on alle 70 minuuttia, lentokieltoaikaa ei näy.

Jos dekompressiota ei tehdä sukelluksen aikana ja Suunto EON Steel siirtyy pysyvään virhetilaan (katso Algoritmilukko), lentokieltoaika on aina 48 tuntia. Samoin jos sukellus tehdään mittaritilassa (pohja-ajastin), lentokieltoaika on 48 tuntia.

VAROITUS:

ON SUOSITELTAVAA OLLA LENTÄMÄTTÄ, KUN TIETOKONE LASKEE LENTOKIELTOAJAN. AKTIVOI TIETOKONE AINA ENNEN LENTÄMISTÄ, JOTTA SAAT SELVILLE JÄLJELLÄ OLEVAN LENTOKIELTOAJAN! Lentäminen tai matkustaminen korkeammalle lentokieltoaikana voi suurentaa sukeltajantaudin vaaraa merkittävästi. Tutustu DAN (Divers Alert Network) -verkoston antamiin suosituksiin. Mikään sukelluksen jälkeisen lentokieltoajan noudattaminen ei voi koskaan täysin ehkäistä sukeltajantautia!

Sisällysluettelo