Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit2 S Brukerhåndbok - 2.0

Endre klokkeslettsinnstillinger

Slik får du tilgang til klokkeslettsinnstillingene:

 1. Hold Next inne for å åpne alternativmenyen.
 2. Trykk på Next for å gå inn i general (generelt).
 3. Bla til Time/date (klokkeslett/dato) ved hjelp av Start Stop og trykk på Next.

time settings

Stille klokken

Gjeldende klokkeslett vises i den midterste raden i displayet for Klokkeslett-modus.

Slik stiller du inn klokkeslettet:

 1. I innstillingene trykker du på general (generelt), deretter Time/date (klokkeslett/dato) og Time (klokkeslett).
 2. Endre time- og minuttverdiene med Start Stop og Light Lock. Godta med Next.
 3. Gå tilbake til innstillingene med Back Lap, eller hold Next inne for å gå ut av alternativmenyen.

setting time Ambit2

Stille inn dato

Gjeldende dato vises i øverste rad i displayet for Klokkeslett-modus.

Slik stiller du inn datoen:

 1. I alternativer trykker du på general (generelt), deretter Time/date (klokkeslett/dato) og Date (dato).
 2. Endre år-, måned- og dagsverdiene med Start Stop og Light Lock. Godta med Next.
 3. Gå tilbake til innstillingene med Back Lap, eller hold Next inne for å gå ut av alternativmenyen.

setting date

Stille inn dobbel tid

Dobbel tid gjør at du kan holde øye med gjeldende tid i en annen tidssone, for eksempel når du er på reise. Dobbel tid vises i nederste rad i displayet for Klokkeslett-modus, og du får tilgang til den ved å trykke på View (visning).

Slik stiller du inn dobbel tid:

 1. I innstillingene trykker du på general (generelt), deretter Time/date (klokkeslett/dato) og Dual time (dobbel tid).
 2. Endre time- og minuttverdiene med Start Stop og Light Lock. Godta med Next.
 3. Gå tilbake til innstillingene med Back Lap, eller hold Next inne for å gå ut av alternativmenyen.

setting dual time

Stille inn alarm

Du kan bruke Suunto Ambit2 S som alarmklokke.

Slik får du tilgang til alarmklokken og stiller inn alarmen:

 1. I alternativmenyen trykker du på General (generelt), deretter Time/date (klokkeslett/dato) og Alarm.
 2. Aktiver eller deaktiver alarmen med Start Stop eller Light Lock. Godta med Next.
 3. Still inn time- og minuttverdiene med Start Stop og Light Lock. Godta med Next.
 4. Gå tilbake til innstillingene med Back Lap, eller hold Next inne for å gå ut av alternativmenyen.

setting alarm Ambit2

Når alarmen slås på, vises alarmsymbolet i de fleste displayene.

Når alarmen utløses, kan du:

 • velge Snooze (utsett) ved å trykke på Light Lock. Alarmen stopper og starter på nytt hvert 5. minutt inntil du deaktiverer den. Du kan utsette inntil 12 ganger i løpet av en 1 time.
 • Velg Stop (stopp) ved å trykke på Start Stop. Hvis du ikke deaktiverer alarmen i innstillingene, vil alarmen stoppe og starte på nytt på samme tidspunkt neste dag.

alarm snooze Ambit2

MERK:

Når alarmen er utsatt, blinker alarmikonet i TIME-modus.

Table of Content