Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit2 S Brukerhåndbok - 2.0

Servicemeny

For å få tilgang til servicemenyen, må du holde inne Back Lap og Start Stop samtidig til klokken går inn i servicemenyen.

service menu Ambit2 R S

Servicemenyen inneholder følgende elementer:

 • Info:
  • Versjon: viser gjeldende programvare- og maskinvareversjon for din Suunto Ambit2 S.
 • Test:
  • LCD-test: lar deg teste at LCD-en fungerer skikkelig.
 • Handling:
  • Power off (slå av): Setter klokken i søvnmodus.
  • GPS-tilbakestilling: Lar deg tilbakestille GPS-en.
MERK:

Power off (slå av) er en lavstrømstilstand. Koble til USB-kabelen (med strømkilde) for å aktivere klokken igjen. Oppstartsveiviseren starter. Tidligere verdier er imidlertid ikke slettet, så du trenger bare å bekrefte hvert trinn.

MERK:

Enheten skifter til strømsparingsmodus hvis den er statisk i 10 minutter. Enheten aktiveres på nytt når den beveges.

MERK:

Innholdet i servicemenyen kan endres uten varsel under oppdateringer.

Slik tilbakestiller du GPS-en

Dersom GPS-en ikke finner noe signal, kan du tilbakestille GPS-dataene i servicemenyen.

Slik tilbakestiller du GPS-en:

 1. I servicemenyen blar du til Action (handling) med Light Lock og går inn med Next.
 2. Trykk på Light Lock for å bla til GPS reset (GPS-tilbakestilling) og gå inn med Next.
 3. Trykk på Start Stop for å bekrefte GPS-tilbakestilling, eller trykk på Light Lock for å avbryte.
MERK:

Når du tilbakestiller GPS-en, tilbakestiller du GPS-data, kompasskalibreringsverdier, høyde/barometer-grafer og restitusjonstid. De registrerte loggene fjernes imidlertid ikke.

Table of Content