Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit2 S Brukerhåndbok - 2.0

Rutenavigering

Legge til rute

Du kan opprette en rute i Movescount eller importere en rute som er opprettet med en annen enhet, fra datamaskinen til Movescount. Du kan også registrere en rute med din Suunto Ambit2 S og laste den opp til Movescount, se Slik registrerer du spor eller baner.

Slik legger du til en rute:

 1. Gå til www.movescount.com. Følg instruksjonene for å importere eller opprette en rute.
 2. Aktiver Suuntolink og koble Suunto Ambit2 S til datamaskinen med Suunto USB-kabelen. Ruten overføres til enheten automatisk.
MERK:

Sørg for at ruten du ønsker å overføre til din Suunto Ambit2 S, er valgt i Movescount.

Navigere en rute

Du kan navigere en en rute som du har lastet ned Suunto Ambit2 S fra Movescount, se Legge til rute.

MERK:

Du kan også navigere som sportmodus, se Navigasjon under trening

Slik navigerer du en rute:

 1. Trykk på Start Stop for å gå inn i startmenyen.
 2. Bla til Navigation med Start Stop og velg med Next.
 3. Bla til Routes (ruter) med Start Stop og gå inn med Next. Klokken viser antallet lagrede ruter, og deretter en liste over alle rutene dine.
 4. Bla til ruten du vil navigere med Start Stop eller Light Lock. Velg med Next.
 5. Klokken viser alle veipunktene på den valgte ruten. Bla til veipunktet du vil bruke som startpunkt med Start Stop eller Light Lock. Godta med Next.
 6. Trykk på Next for å velge Navigate (naviger).
 7. Hvis du har valgt et veipunkt midt i ruten, ber Suunto Ambit2 S deg velge navigasjonsretning. Trykk på Start Stop for å velge Forwards (fremover) eller Light Lock for å velge Backwards (bakover). Hvis du valgte det første veipunktet som startpunkt, Suunto Ambit2 S navigerer ruten fremover (fra første til siste veipunkt). Hvis du valgte det siste veipunktet som startpunkt, Suunto Ambit2 S navigerer ruten bakover (fra siste til første veipunkt).
 8. Hvis det er første gang du bruker kompasset, må du kalibrere det. Se Kalibrere kompasset hvis du vil ha mer informasjon. Etter at kompasset er aktivert, søker klokken etter et GPS-signal og viser GPS found (GPS funnet) etter å ha hentet signalet.
 9. Start navigering til det første veipunktet på ruten. Klokken informerer deg når du nærmer deg veipunktet, og starter automatisk å navigere til neste veipunkt på ruten.
 10. Før det siste veipunktet på ruten informerer klokken deg om at du har nådd målet.

navigating route Ambit2

navigating route2 Ambit2

Slik hopper du over et veipunkt på en rute:

 1. Hold Next inne mens du navigerer ruten for å åpne alternativmenyen.
 2. Trykk på Next for å velge Navigation (navigering).
 3. Bla til Skip waypoint (hopp over veipunkt) ved hjelp av Start Stop og velg med Next. Klokken hopper over veipunktet og begynner øyeblikkelig å navigere til neste veipunkt på ruten.

skipping waypoint Ambit2

Under navigering

Under navigering trykker du på View for å bla i følgende visninger:

 1. visning av hele banen som viser hele ruten
 2. innzoomet visning av ruten. Som standard er den zoomede visningen skalert til en skala på 200 m eller større dersom du er langt unna ruten. Du kan endre kartets orientering i klokkeinnstilingene under General / Map.
 3. visning av veipunktsnavigasjon

during navigation Ambit2

Hel bane-visning

Hel bane-visningen viser følgende informasjon:

 • (1) pil som indikerer din posisjon og peker i den retningen du er på vei.
 • (2) det neste veipunktet på ruten
 • (3) det første og siste veipunktet på ruten
 • (4) Den nærmeste POI vises som en ikon.
 • (5) skalaen for hel bane-visningen vises

fulltrack view Ambit2

MERK:

I hel bane-visning er nord alltid oppover.

Visning av veipunktsnavigasjon

Visningen av veipunktsnavigasjon viser følgende informasjon:

 • (1) en pil som peker mot det neste veipunktet
 • (2) avstanden til neste veipunkt
 • (3) det neste veipunktet du beveger deg mot

waypoint view Ambit2

Slette en rute

Du kan slette og deaktivere ruter i Movescount.

Slik sletter du en rute:

 1. Gå til www.movescount.com og følg instruksjonene for å slette eller deaktivere en rute.
 2. Aktiver Suuntolink og koble Suunto Ambit2 S til datamaskinen med Suunto USB-kabelen. Når innstillingene synkroniseres, fjernes ruten fra klokken automatisk.

Table of Content