Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit2 S Brukerhåndbok - 2.0

Garanti

SUUNTO BEGRENSET GARANTI

Suunto garanterer at Suunto eller et Suunto-godkjent servicesenter etter eget skjønn i garantiperioden vil utbedre defekter i materialet eller utførelsen kostnadsfritt ved enten å a) reparere eller b) erstatte eller c) refundere enheten i henhold til vilkårene i denne begrensede garantien. Denne begrensede garantien gjelder bare i kjøpslandet, med mindre nasjonale lover angir noe annet.

Garantiperiode

Den begrensede garantiperioden gjelder fra den opprinnelige kjøpsdatoen. Garantiperioden er to (2) år for enheter med display. Garantiperioden er ett (1) år for tilbehør, inkludert, men ikke begrenset til POD-er og pulsoverførere samt forbruksdeler.

Kapasiteten på de oppladbare batteriene reduseres over tid. Hvis det oppstår en unormal reduksjon i kapasiteten på grunn av ødelagt batteri, dekker Suunto bytte av batteri i ett år eller for maks. 300 ladetimer, avhengig av hva som kommer først.

Unntak og begrensninger

Denne begrensede garantien dekker ikke følgende:

    1. normal slitasje, b) defekter som skyldes uvøren behandling eller c) defekter eller skade som skyldes feil bruk som strider med tiltenkt eller anbefalt bruk.
  1. brukerhåndbøker eller elementer fra tredjeparter
  2. defekter eller påståtte defekter som skyldes bruk sammen med produkter, tilbehør, programvare og/eller service som ikke er produsert eller levert av Suunto

Denne begrensede garantien kan ikke håndheves hvis følgende har skjedd:

  1. enheten har blitt åpnet utover tiltenkt bruk
  2. enheten har blitt reparert ved hjelp av ikke-godkjente reservedeler, endret, eller reparert på et ikke-godkjent servicesenter
  3. serienummeret har blitt fjernet, endret eller gjort uleselig på noen måte, som avgjøres etter Suuntos skjønn
  4. har vært utsatt for kjemikalier, inkludert, men ikke begrenset til myggmidler

Suunto garanterer ikke at bruken av produktet vil være uten avbrytelser eller feilfri, eller at produktet vil fungere med maskinvare eller programvare som leveres av en tredjepart.

Tilgang til Suuntos garantiservice

Du må ha kjøpsbevis for å få tilgang til Suuntos garantiservice. Gå til www.suunto.com/support for instruksjoner om hvordan du får tilgang til garantiservice. Hvis du har spørsmål eller er i tvil, vil du finne et stort utvalg av støttemateriell der, eller du kan sende et spørsmål direkte til Suuntos kontaktsenter. Du kan også kontakte Suuntos kontaktsenter på telefonnummeret som er oppført på den siste siden i dette dokumentet. Suuntos kvalifiserte kundestøtte vil hjelpe deg, og om nødvendig feilsøke produktet i løpet av samtalen.

Ansvarsbegrensning

Så langt gjeldende lov tillater det, er denne begrensede garantien din eneste garanti og gjelder i stedet for alle andre garantier, uttalte eller implisitte. Suunto kan ikke holdes ansvarlig for spesielle, tilfeldige eller andre skader eller følgeskader, inkludert, men ikke begrenset til tap av forventede goder, tap av data, tap av bruk, kapitalutgifter, kostnader ved erstatningsutstyr eller -anlegg, krav fra tredjeparter, skade på eiendom som skyldes kjøp eller bruk av enheten eller som skyldes brudd på garantien, kontraktsbrudd, skjødesløshet, skadegjørende ansvar eller noen juridiske eller lovbestemte teorier, selv om Suunto kjente til at slike skader kunne oppstå. Suunto kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser i levering av garantitjenester.

Table of Content