Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit2 S Brukerhåndbok - 2.0

Se loggboken etter trening

Du kan vise et sammendrag av treningen etter at registreringen er avsluttet.

Slik stopper du registreringen og viser sammendragsinformasjonen:

 1. Hold Start Stop inne for å stoppe og lagre treningen. Alternativt kan du trykke på Start Stop for å ta pause i registreringen. Etter at loggen er satt på pause, bekrefter du at du stopper registreringen ved å trykke på Back Lap, eller du fortsetter registreringen ved å trykke på Light Lock. Etter at du har stoppet treningen, lagrer du loggen ved å trykke på Start Stop. Hvis du ikke vil lagre loggen, trykker du på Light Lock.
 2. Trykk på Next for å vise treningssammendraget.

after exercise

Du kan også vise sammendrag fra alle lagrede treningsøkter i loggboken. Treningsøktene oppføres i loggboken i henhold til tidspunkt, og siste treningsøkt vises først. Loggboken kan lagre ca. 15 timer med treningsøkter med GPS-nøyaktighet og registreringsintervall på 1 sekund.

Slik viser du sammendraget av treningsøkten i loggboken:

 1. Trykk på Start Stop for å gå inn i startmenyen.
 2. Bla til Logbook (loggbok) med Light Lock og klikk på Next. Din gjeldende restitusjonstid vises.
 3. Bla gjennom treningsloggene ved hjelp av Start Stop eller Light Lock og velg en logg med Next.
 4. Bla gjennom sammendragsvisningene av loggen med Next.

viewing summary

Indikator for gjenværende minne

Hvis mer enn 50 % av klokkens minne ikke er synkronisert, viser Suunto Ambit2 S en påminnelse når du går inn i loggboken.

memory indicator Ambit2

Påminnelsen vises ikke når det usynkroniserte minnet er fullt og Suunto Ambit2 S begynner å overskrive gamle logger.

Dynamisk treningssammendrag

Det dynamiske treningssammendraget viser de aktive feltene fra treningen i et sammendrag. Bla gjennom sammendragsvisningene med Next.

Informasjonen som vises i sammendraget avhenger av sportsmodusen som er brukt, og om du brukte et pulsbelte eller GPS.

Alle sportsmodiene inneholder følgende informasjon som standard:

 • navn på sportsmodus
 • klokkeslett
 • dato
 • varighet
 • runder
MERK:

Hvis du velger kumulativ stigning/nedstigning som et skjermalternativ, vil dataene bare vises hvis du også har valgt beste GPS-nøyaktighet. Hvis du vil ha mer informasjon om GPS-nøyaktighet, se GPS-nøyaktighet og strømsparing.

TIPS:

Du får tilgang til mer detaljert informasjon på Suunto app.

Restitusjonstid

Suunto Ambit2 S viser alltid gjeldende kumulativ restitusjonstid fra alle lagrede treninger. Restitusjonstiden indikerer hvor lang tid det tar deg å restituere deg fullstendig slik at du er klar til å trene igjen med full intensitet. Enheten oppdaterer restitusjonstiden i sanntid etter hvert som den øker eller minker.

Slik viser du gjeldende restitusjonstid:

 1. Trykk på Start Stop for å gå inn i startmenyen.
 2. Bla til Logbook (loggbok) med Light Lock og velg med Next.
 3. Restitusjonstiden vises på displayet.

recovery time Ambit2

MERK:

Restitusjonstiden vises bare dersom den er på mer enn 30 minutter.

Table of Content