Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit2 S Brukerhåndbok - 2.0

Nedtellingsur

Du stille inn nedtellingsuret slik at det teller ned fra et forhåndsdefinert tidspunkt til null. Når du har aktivert nedtelleren, vises den på et ekstra display etter tidsmodus.

Nedtelleren avgir et kort lydsignal hvert sekund de siste ti sekundene, og en alarm utløses når null er nådd.

Stille inn nedtellingstid:

  1. Trykk på Start Stop for å gå inn i startmenyen.
  2. Bla til Timers (tidtakere) med Light Lock og velg med Next.
  3. Bla til Countdown (nedtellingsur) med Light Lock og velg med Next.
  4. Trykk på View for å stille inn nedtellingstiden.
  5. Still inn time- og minuttverdiene med Start Stop og Light Lock. Godta med Next.
  6. Trykk på Start Stop for å starte nedtellingen.

countdown timer Ambit2

Når nedtellingen har stoppet, forsvinner nedtellingstimeren fra skjermen etter 1 times tidsavbrudd.

Nedtellingsuret kan deaktiveres under TIMERS (tidtakere) på startmenyen ved å velge END countdown (avslutt nedtelling).

TIPS:

Du kan ta pause/fortsette nedtellingen ved å trykke på Start Stop.

Table of Content