Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Spartan Sport Brukerhåndbok - 2.6

GPS-nøyaktighet og strømsparing

GPS-fiksverdien bestemmer nøyaktigheten for sporet - jo kortere intervall mellom fiksverdiene, desto med nøyaktig er sporet. Hver GPS-fiksverdi registreres i loggen når du tar opp en trening.

GPS-fiksverdien påvirker også batteriets levetid direkte. Gjennom å redusere GPS-nøyaktighet, kan du forlenge batteriets levetid i klokka.

Alternativene for GPS-nøyaktighet er:

  • Best: ~ 1 sek fiksverdi med full effekt
  • Good: ~ 1 sek fiksverdi med lav effekt
  • OK: ~ 60 sek fiksverdi med full effekt

Når den er stilt på Best, bruker klokka GPS ved full effekt hele tiden. I full effektmodus er GPS i stand til å filtrere ut interferens og få beste fiksverdi. Dette fører til den beste spornøyaktigheten, men bruker også mest batteri.

Gjennom å bruke Good kan du fortsatt få GPS-fiksverdi hvert sekund, men nøyaktigheten reduseres, siden GPS ikke er i fulleffektsmodus hele tiden. Mellom fiksverdiene går GPS inn i en laveffektsmodus i kort tid, slik som illustrert nedenfor.

GPS accuracy Good

Dette forlenger batteriets levetid, men det betyr at GPS har mindre tid til å finne en bra fiksverdi og filtrere ut interferensen. Så det resulterende sporet er ikke så nøyaktig som med Best.

Med OK reduseres GPS-fikshastigheten til én gang hvert minutt. Dette øker batteriets levetid betydelig, men fører til et mindre nøyaktig spor.

GPS accuracy OK

Når du navigerer en rute eller et interessepunkt (POI), stilles GPS-nøyaktigheten automatisk til Best.

Table of Content