Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Spartan Sport Brukerhåndbok - 2.6

Ruter

Du kan bruke Suunto Spartan Sport for å navigere ruter. Planlegg ruten din i Suunto-app og overfør den til klokken med neste synkronisering.

Slik navigerer du langs en rute:

  1. Sveip ned eller trykk på den øvre tasten for å åpne startenheten.
  2. Rull til Navigasjon og trykk på ikonet eller trykk på midttasten.

Navigation icon

  1. Bla til Ruter og trykk på midtknappen for å åpne listen over ruter.

Routes list

  1. Bla til ruten du ønsker å navigere til og trykk på midtknappen.
  2. Trykk på den øvre knappen for å starte navigeringen.
  3. Trykk på den øvre knappen igjen for å stoppe navigeringen.

Trykk på skjermen for å bytte mellom oversiktskartet og en mer detaljert visning.

Route overview

I den detaljerte visningen, zoom inn og ut ved å trykke på skjermen eller holde midtknappen nede. Juster zoomnivået med øvre og nedre taster.

Route zoom

Mens du er i navigasjonsskjermen, kan du sveipe opp fra bunnen av skjermen eller trykke på den nedre knappen for å åpne en liste over snarveier. Snarveiene gir deg rask tilgang til navigeringshandlinger som for eksempel lagring av gjeldende posisjon eller valg av en annen rute å navigere til.

Alle sportsmodusene med GPS har også et alternativ for rutevalg. Se Navigere under treningen.

Navigasjonsveiledning

Når du navigerer på en rute, hjelper klokken deg med å holde deg på den rette veien ved å gi deg flere varsler når du går langs ruten.

Hvis du for eksempel går mer enn 100 meter vekk fra ruten, informerer klokken om at du ikke er på rett vei og forteller deg når du er tilbake på ruten.

Når du har nådd et veipunkt for interessepunkt langs ruten, får du en info-hurtigmelding som viser deg avstanden og beregnet tid til neste veipunkt eller interessepunkt.

MERK:

Hvis du navigerer på en rute som krysser seg selv, for eksempel et åttetall, og du tar feil vei i krysset, antar klokken din at du velger en annen vei med vilje. Klokken viser neste veipunkt basert på den nåværende, nye reiseretningen. Så hold øye med brødsmule-stien din for å sikre at du går den rette veien når du navigerer på en komplisert rute.

Høydenavigasjon

Hvis du navigerer en rute som har høydeinformasjon, kan du også navigere basert på oppstigning og nedstigning med bruk av stigningsprofil-displayet. Når du er i hovednavigasjon-displayet (hvor du ser ruten din), sveip til venstre eller trykk midtknappen for å bytte til stigningsprofil-display.

Stigningsprofil-displayet viser deg følgende informasjon:

  • øverst: din gjeldende høyde
  • midt: stigningsprofilen viser din gjeldende posisjon
  • nederst: gjenstående oppstigning eller nedstigning (berør skjermen for å endre visninger)

Altitude navigation

Hvis du avviker for langt fra ruten når du bruker høydenavigering vil klokka gi deg en Utenfor rute melding i stigningsprofil-displayet. Hvis du ser denne meldingen, bla til rutenavigasjon-displayet for å kommet tilbake til sporet før du fortsetter med høydenavigasjon.

Table of Content