Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Spartan Sport Brukerhåndbok - 2.6

Intensitetssoner

Bruk av intensitetssoner for trening hjelper til med å veilede fitnessutviklingen. Hver intensitetssone belaster kroppen din på ulike måter, og dette fører til ulike virkninger på din fysiske form. Det er fem ulike soner, nummerert 1 (lavest) til 5 (høyest), definert som prosentandeler basert på maksimal hjertefrekvens (maks puls), tempo eller kraft.

Det er viktig å trene med intensitet i tankene og forstå hvordan denne intensiteten skal føles. Og ikke glem at uansett planlagt trening skal du alltid ta deg tid til å varme opp før en øvelse.

De fem ulike intensitetssonene som brukes i Suunto Spartan Sport er:

Sone 1: Lett

Trening i sone 1 tar det relativt lett på kroppen din. Når det gjelder fitnesstrening, er intensitet så lav som denne betydelig hovedsakelig når det gjelder gjenopprettende trening og forbedring av grunnleggende fitness akkurat når du begynner å trene, eller etter en lang pause. Hverdagstrening – gange, klatring i trapper, sykling til arbeid osv. – utføres vanligvis innenfor denne intensitetssonen.

Sone 2: Middels

Trening ved sone 2 forbedrer ditt grunnleggende fitnessnivå effektivt. Trening ved denne intensiteten føles enkelt, men treningsøkter med lang varighet kan ha en svært høy treningseffekt. Mesteparten av kardiovaskulær kondisjonstrening skal utføres innenfor denne sonen. Forbedring av grunnleggende fitness bygger et grunnlag for annen trening og klargjør systemet for mer energisk aktivitet. Langvarige treningsøkter i denne sonen forbruker mye energi, spesielt fra kroppens lagrede fett.

Sone 3: Hard

Trening i sone 3 begynner å være ganske energisk og føles ganske tungt. Det vil forbedre evnen til å bevege deg hurtig og økonomisk. I denne sonen begynner melkesyre å dannes i systemet, men kroppen er fortsatt i stand til å skylle den helt ut. Du skal trene ved denne intensiteten maks et par ganger i uka, da det setter kroppen under stor belastning.

Sone 4: Veldig hardt

Trening i sone 4 for forberede systemet for hendelser av konkurransetype og høye hastigheter. Treningsøkter i denne sonen kan utføres enten ved konstant hastighet eller som intervalltrening (kombinasjoner av kortere treningsfaser med intermitterende pauser). Høyintensitetstrening utvikler fitnessnivået hurtig og effektivt, men hvis denne gjøres for ofte eller ved for høy intensitet, kan det føre til overtrening, som tvinger deg til å ta en lang pause fra treningsprogrammet ditt.

Sone 5: Maksimalt

Når hjertefrekvensen under en arbeidsøkt når sone 5, vil treningen føles ekstremt hard. Melkesyre vil bygges opp i systemet mye hurtigere enn den kan fjernes, og du vil bli tvunget til å stoppe etter maksimalt noen minutter. Idrettsutøvere inkluderer disse maksimum-intensitets-treningsøktene i sitt treningsprogram på en svært kontrollert måte, fitnessentusiaster trenger dem ikke i det hele tatt.

Pulssoner

Pulssoner er definert som prosentandelområder basert på maksimum puls (maks HR).

Som standard er maks HR kalkulert ved bruk av standard ligning: 220 - din alder. Hvis du kjenner din faktiske makspuls, bør du justere standardverdien tilsvarende.

Suunto Spartan Sport har standard og aktivitetsspesifikke HR-soner. Standardsonene kan brukes til alle aktiviteter, men for mer avansert trening, kan du bruke spesifikke HR-soner for løping og sykling.

Still inn maks puls

Still inn maksimal hjerterytme fra innstillingene under Trening » Intensitetssoner » Standard soner.

 1. Trykk på maks hjerterytme (høyeste verdi, spm) eller trykk på midttasten.
 2. Velg ny maksimal HR ved å sveipe opp eller ned eller ved å trykke på de øvre høyre eller nedre høyre knappene.

Default Max HR

 1. Trykk på valget eller trykk på midttasten.
 2. For å gå ut av HR-sonevisningen sveip til høyre eller hold midtre knapp trykket.
MERK:

Du kan også stille inn maksimal HR fra innstillingene under Generelt » Personlig.

Still inn standard pulssoner

Still inn standard pulssoner fra innstillingene under Trening » Intensitetssoner » Standard soner.

 1. Rull opp/ned og trykk på midtknappen når den pulssonen du ønsker å endre er merket.
 2. Velg ny pulssone ved å sveipe opp eller ned eller ved å trykke på de øvre høyre eller nedre høyre knappene.

Default HR zone

 1. Trykk på valget eller trykk på midttasten.
 2. For å gå ut av HR-sonevisningen sveip til høyre eller hold midtre knapp trykket.

  MERK:

  Valg av Tilbakestill i HR-sonevisningen vil tilbakestille HR-sonene til standardverdien.

Still inn aktivitetsspesifikke pulssoner

Still inn aktivitetsspesifikke pulssoner fra innstillingene under Trening » Intensitetssoner » Avanserte soner.

 1. Trykk på aktiviteten (løping eller sykling) som du ønsker å redigere og trykk på midtknappen når aktiviteten er merket.
 2. Trykk den midtre knappen for å slå pulssonene på.
 3. Rull opp/ned og trykk på midtknappen når den pulssonen du ønsker å endre er merket.
 4. Velg ny pulssone ved å sveipe opp eller ned eller ved å trykke på de øvre høyre eller nedre høyre knappene.

Advanced HR Zone

 1. Trykk på valget eller trykk på midttasten.
 2. For å gå ut av HR-sonevisningen sveip til høyre eller hold midtre knapp trykket.

Bruke pulssoner under trening

Når du registrerer en trening (se Registrere en øvelse), og har valgt puls som et intensitetsmål (se Bruke mål ved trening), vises en pulssonemåler, delt inn i fem deler, rundt den ytre kanten på sportsmodusdisplayet (for alle sportsmoduser som støtter HR). Måleren indikerer i hvilken HR-sone du aktuelt trener i ved å lyse opp den tilsvarende delen. Den lille pilen i måleren indikerer hvor du er innenfor soneområdet.

Zone gauge

Klokken informerer deg om at du har nådd valgt målsone. I løpet av treningen vil klokka varsle deg om å øke eller redusere tempoet, hvis pulsen er utenfor den valgte målsonen.

Guidance SpeedUp Spartan

I tillegg finnes et tilegnet display for HR-soner i sportsmodusens standarddisplay. Sonedisplayet viser aktuell pulssone i midtfeltet, hvor lenge du har vært i denne sonen og hvor langt borte du er i slag per minutt til neste soner opp eller ned. Bakgrunnsfargen til søylen indikerer også hvilken pulssone du trener i.

Zone display

I treningssammendraget vil du få en oversikt over hvor mye tid du har tilbrakt i hver sone.

Temposoner

Temposoner fungerer kun som pulssoner, men intensiteten på opplæringen er basert på ditt tempo i stedet for puls. Temposoner vises enten som metriske eller imperial-verdier avhengig av dine innstillinger.

Suunto Spartan Sport har fem standard temposoner som du kan bruke, eller du kan definere dine egne.

Temposoner er tilgjengelige for kjøring.

Still inn temposoner

Still inn aktivitetsspesifikke temposoner fra innstillingene under Trening » Intensitetssoner » Avanserte soner.

 1. Trykk Løping eller trykk på midtknappen.
 2. Sveip eller trykk på den nederste knappen og velg temposonene.
 3. Sveip opp/ned eller trykk på øvre eller nedre knapper og trykk på midtknappen når den temposonen du ønsker å endre er merket.
 4. Velg din nye temposone ved å sveipe opp/ned eller ved å trykke på de øvre eller nedre knappene.

  Advanced PaceZones

 5. Trykk den midtre knappen for å velge ny temposoneverdi.

 6. Sveip til høyre og hold den midtre knappen for å avslutte temposonevisningen.

Bruke temposoner under trening

Når du registrerer en øvelse (se Registrere en øvelse), og har valgt tempo som intensitetsmål (se Bruke mål ved trening), vises en temposonemåler, delt inn i fem deler. Disse fem delene er vist rundt den ytre kanten på sportsmodusvisningen. Måleren indikerer temposonen du har valgt som intensitetsmål ved å lyse opp den tilsvarende delen. Den lille pilen i måleren indikerer hvor du er innenfor soneområdet.

Zone gauge

Klokken informerer deg om at du har nådd valgt målsone. I løpet av treningen vil klokka varsle deg om å øke eller redusere tempoet, hvis tempoet er utenfor den valgte målsonen.

Guidance SpeedUp Spartan

I tillegg finnes et tilegnet display for temposoner i sportsmodusens standarddisplay. Sonedisplayet viser aktuell temposone i midtfeltet, hvor lenge du har vært i denne sonen og hvor langt borte du er i tempo til neste soner opp og ned. Midtre søyle lyser også og indikerer at du trener i riktig temposone.

ZoneDisplay Pace Spartan

I treningssammendraget vil du få en oversikt over hvor mye tid du har tilbrakt i hver sone.

Effektsoner

Kraftmåleren måler mengden fysisk innsats som er nødvendig for å utføre en viss aktivitet. Innsatsen måles i watt. Hovedfordelen som oppnås med en kraftmåler, er presisjon. Kraftmåleren avslører nøyaktig hvor hardt du faktisk jobber og hvor mye kraft du produserer. Det er også enkelt å se fremdriften når du analyserer watt.

Kraftsoner kan hjelpe deg til å trene med riktig kraftresultat.

Suunto Spartan Sport har fem standard kraftsoner som du kan bruke, eller du kan definere dine egne.

Kraftsoner er tilgjengelige i alle standard sportsmoduser for sykling, innendørs sykling og terrengsykling. For løping og terrengløping må du bruke de spesifikke “Power”-sportsmodusene for å få kraftsoner. Hvis du bruker tilpassede sportsmoduser, påse at modusen bruker en kraft-POD, slik at du også får kraftsoner.

Still inn aktivitetsspesifikke kraftsoner

Still inn aktivitetsspesifikke kraftsoner fra innstillingene under Trening » Intensitetssoner » Avanserte soner

 1. Trykk på aktiviteten (løping eller sykling) som du ønsker å redigere og trykk på midtknappen når aktiviteten er merket.
 2. Sveip opp eller trykk på den nederste knappen og velg kraftsonene.
 3. Sveip opp/ned eller trykk de øvre eller nedre knappene og velg kraftsonen som du ønsker å redigere.
 4. Velg din nye kraftsone ved å sveipe opp/ned eller ved å trykke på de øvre eller nedre knappene.

  Advanced PowerZones

 5. Trykk den midtre knappen for å velge ny kraftverdi.

 6. Sveip til høyre og hold den midtre knappen for å avslutte kraftsonevisningen.

Bruke kraftsoner under trening

Du må ha en kraftpod paret med klokka for å kunne bruke kraftsoner når du trener, se Pare POD-er og sensorer.

Når du registrerer en øvelse (se Registrere en øvelse), og har valgt kraft som intensitetsmål (se Bruke mål ved trening), vises en kraftsonemåler, delt inn i fem deler. Disse fem delene er vist rundt den ytre kanten på sportsmodusvisningen. Måleren indikerer kraftsonen du har valgt som intensitetsmål ved å lyse opp den tilsvarende delen. Den lille pilen i måleren indikerer hvor du er innenfor soneområdet.

Zone gauge

Klokken informerer deg om at du har nådd valgt målsone. I løpet av treningen vil klokka varsle deg om å øke eller redusere tempoet, hvis kraften er utenfor den valgte målsonen.

Guidance SpeedUp Spartan

I tillegg finnes et tilegnet display for kraftsoner i sportsmodusens standarddisplay. Sonedisplayet viser aktuell kraftsone i midtfeltet, hvor lenge du har vært i denne sonen og hvor langt borte du er i kraft til neste soner opp og ned. Midtre søyle lyser også og indikerer at du trener i riktig temposone.

ZoneDisplay Power Spartan

I treningssammendraget vil du få en oversikt over hvor mye tid du har tilbrakt i hver sone.

Table of Content