Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Spartan Sport Brukerhåndbok - 2.6

Samsvar

CE

Suunto Oy erklærer herved at radioutstyrstypen OW161 er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse: www.suunto.com/EUconformity.

CESCM

FCC-samsvar

Denne enheten samsvarer med del 15 i FCC-reglene. Bruk av enheten er underlagt to betingelser:

(1) Denne enheten må ikke forårsake skadelig interferens, og

(2) denne enheten må akseptere enhver interferens, inkludert interferens som kan forårsake at enheten ikke virker som den skal. Dette produktet er testet for å overholde FCC-standarder og er beregnet på hjemme- eller kontorbruk.

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Suunto, kan føre til at din rett å bruke denne enheten i henhold til FCC-regelverket blir ugyldig.

MERK: Dette utstyret er testet og funnet i samsvar med grensene for en Klasse B digital enhet ifølge del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjoner. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelige forstyrrelser på radio- eller TV-mottak, som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere interferensen med ett eller flere av følgende tiltak:

  • Snu eller flytt mottakerantennen.
  • Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
  • Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn den som mottakeren er koblet til.
  • Rådfør deg med forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for hjelp.

IC

Denne enheten samsvarer med RSS-standard(er) for Industry Canadas (det kanadiske industridepartementet) lisensunntak. Driften er underlagt to betingelser:

(1) Denne enheten kan ikke forårsake interferens, og

(2) denne enheten må akseptere enhver interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift av enheten.

NOM-121-SCT1-2009

The operation of this equipment is subject to the following two conditions: (1) it is possible that this equipment or device may not cause harmful interference, and (2) this equipment or device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the equipment or device.

Table of Content