Suunto Spartan Sport - Pierwsze kroki - Zmienianie ustawień

Suunto Spartan Sport Podręcznik użytkownika - 2.0

Zmienianie ustawień

Można dostosować wszystkie ustawienia zegarka bezpośrednio w zegarku lub za pośrednictwem serwisu Suunto Movescount.

Aby dostosować ustawienie:

  1. Przesuń w dół, aż zobaczysz ikonę ustawień, następnie dotknij ikony.

Settings icon Spartan

  1. Przewiń w dół w menu ustawień, przesuwając palcem w górę lub w dół albo naciskając górny lub dolny przycisk.

Settings menu Spartan

  1. Wybierz ustawienie, naciskając jego nazwę lub naciskając środkowy przycisk, gdy ustawienie jest podświetlone. Powróć w menu, przesuwając palcem w prawo albo wybierając pozycję Wstecz.
  2. W przypadku ustawień z zakresem wartości, zmień wartość, przewijając palcem w górę lub w dół, albo naciskając górny lub dolny przycisk.

Backlight mode Spartan

  1. W przypadku ustawień obejmujących tylko dwie wartości, takie jak wł. czy wył., zmień wartość, dotykając ustawienia lub naciskając środkowy przycisk.

24hour time

PORADA:

Możesz również uzyskać dostęp do ogólnych ustawień za pomocą widoku zegarka, dotykając i przytrzymując palcem ekran, aby otworzyć menu kontekstowe.

InContext menu Spartan