Suunto Spartan Sport - Funkcje - Blokada przycisków i ekranu

Suunto Spartan Sport Podręcznik użytkownika - 2.0

Blokada przycisków i ekranu

Blokada przycisków i ekranu

Podczas nagrywania ćwiczenia można zablokować oba przyciski i ekran, naciskając dolny prawy przycisk. Po zablokowaniu nie można zmienić widoku ekranu, ale można włączyć podświetlenie dowolnym naciśnięciem przycisku, jeśli podświetlenie jest w trybie automatycznym.

Aby odblokować wszystkie funkcje, ponownie przytrzymaj prawy dolny przycisk naciśnięty.

Gdy nie nagrywasz ćwiczenia, ekran blokuje się i przyciemnia po minucie nieaktywności. Aby włączyć ekran, naciśnij dowolny przycisk.

Ekran przechodzi do trybu uśpienia (wygaszenia) po okresie nieaktywności. Każdy ruch powoduje ponowne włączenie ekranu.