Konserwacja i utrzymywanie w czystości

Suunto Ambit2 R Podręcznik użytkownika - 2.0

Konserwacja i utrzymywanie w czystości

Konserwacja i utrzymywanie w czystości

Z urządzeniem należy obchodzić się ostrożnie — nie uderzać nim o inne przedmioty, nie upuszczać.

W normalnych warunkach użytkowania zegarek nie wymaga serwisowania. Po zakończeniu korzystania z urządzenia opłucz obudowę czystą wodą z dodatkiem łagodnego mydła, a następnie dokładnie wytrzyj miękką, wilgotną szmatką lub irchą.

Więcej informacji dotyczących konserwacji i czyszczenia urządzenia znajduje się w wielu kompleksowych materiałach pomocniczych, na przykład sekcji Pytania i odpowiedzi oraz filmach instruktażowych w witrynie www.suunto.com. Można również wysłać pytanie bezpośrednio do centrum kontaktowego firmy Suunto lub w razie potrzeby uzyskać informacje, jak zlecić naprawę produktu w autoryzowanym punkcie serwisowym firmy Suunto. Urządzenia nie należy naprawiać samodzielnie.

Z centrum kontaktowym firmy Suunto można też skontaktować się telefonicznie, pod numerem telefonu podanym na ostatniej stronie tego dokumentu. Wykwalifikowany personel działu pomocy firmy Suunto udzieli kompetentnej pomocy i w razie potrzeby rozwiąże problem podczas rozmowy telefonicznej.

Należy używać z oryginalnymi akcesoriami firmy Suunto — gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych zastosowaniem nieoryginalnych akcesoriów.

PORADA:

Pamiętaj, aby zarejestrować urządzenie Suunto Ambit2 R w sekcji MySuunto w witrynie www.suunto.com/register. Tylko w ten sposób można uzyskać indywidualną pomoc dostosowaną do potrzeb.