Korzystanie z kompasu 3D

Suunto Ambit2 R Podręcznik użytkownika - 2.0

Korzystanie z kompasu 3D

Korzystanie z kompasu 3D

Urządzenie Suunto Ambit2 R jest wyposażone w kompas 3D, który umożliwia zorientowanie położenia w odniesieniu do kierunku północy magnetycznej. Jest to kompas z kompensacją przechylenia, który zapewnia dokładne wskazania nawet, jeśli urządzenie nie jest ustawione poziomo.

Kompas to ekran tymczasowy, który trzeba aktywować.

Aby aktywować kompas:

  1. W trybie sportowym naciśnij i przytrzymaj przycisk Next, aby przejść do menu opcji.
  2. Za pomocą przycisku Light Lock przejdź w menu do pozycji Activate (Aktywuj) i zatwierdź wybór przyciskiem Next.
  3. Przejdź do pozycji Compass (Kompas), używając przycisku Start Stop, a następnie wybierz ją przyciskiem Next.

W trybie Compass (Kompas) dostępne są następujące informacje:

  • wiersz środkowy: kurs wskazywany przez kompas w stopniach
  • wiersz dolny: przełączane między aktualnym kursem w podanym za pomocą kierunków głównych (N (północ), S (południe), W (zachód), E (wschód)) i pośrednich (NE (północny wschód), NW (północny zachód), SE (południowy wschód), SW (południowy zachód)), czasem i widokiem pustym za pomocą przycisku View

compass mode

Po minucie kompas przełączy się w tryb oszczędzania energii. Można go ponownie uruchomić za pomocą przycisku Start Stop.

Korzystanie z kompasu podczas treningu zawiera informacje na temat korzystania z kompasu podczas treningu.