Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

DARMOWA DOSTAWA POWYŻEJ 650,00 zł | DARMOWE ZWROTY | ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER

Suunto Ambit3 Run Podręcznik użytkownika - 2.5

Licznik interwałowy

W serwisie Movescount do każdego niestandardowego trybu sportowego można dodać licznik interwałowy. Aby dodać timer interwałowy do trybu sportowego, przejdź do trybu sportowego i wybierz opcję Ustawienia zaawansowane. Przy następnym połączeniu urządzenia Suunto Ambit3 Run z kontem w serwisie Movescount licznik interwałowy zostanie zsynchronizowany z zegarkiem.

W liczniku interwałowym można określić następujące informacje:

  • typy interwałów (interwał high(wysoki) i low(niski))
  • czas trwania lub odległość obu typów interwałów
  • liczba powtórzeń interwałów
UWAGA:

Jeśli w serwisie Movescount nie zostanie określona liczba powtórzeń interwałów, licznik interwałowy będzie kontynuować działanie do osiągnięcia 99 powtórzeń.

Aby aktywować/dezaktywować licznik interwałowy:

  1. W trybie sportowym naciśnij i przytrzymaj przycisk Next, aby przejść do menu opcji.
  2. Za pomocą przycisku Light Lock przejdź w menu do pozycji activate(aktywuj) i zatwierdź wybór przyciskiem Next.
  3. Przejdź do pozycji Interval(Interwał), używając przycisku Start Stop, a następnie zatwierdź wybór przyciskiem Next.
  4. Naciśnij przycisk Start Stop lub Light Lock, aby przełączyć licznik interwałowy w tryb On/Off(Włączony/Wyłączony), i zatwierdź przyciskiem Next. Gdy licznik interwałowy jest aktywny, w górnej części ekranu wyświetlana jest ikona interwału.

activating interval timer

Spis treści