Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

DARMOWA DOSTAWA POWYŻEJ 650,00 zł | DARMOWE ZWROTY | ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER

Suunto Ambit3 Run Podręcznik użytkownika - 2.5

Czujniki POD i czujniki tętna

Sparuj urządzenie Suunto Ambit3 Run z czujnikiem Foot POD zgodnym z technologią Bluetooth® Smart, aby otrzymywać podczas treningu dodatkowe informacje.

Czujnik Suunto Smart Sensor znajdujący się w pakiecie z Twoim urządzeniem Suunto Ambit3 Run (opcjonalne) został już sparowany. Parowanie jest wymagane wyłącznie, jeśli chcesz korzystać z innego czujnika tętna kompatybilnego z technologią Bluetooth Smart.

Parowanie czujników POD i czujników tętna

Procedury parowania mogą się różnić w zależności od rodzaju czujnika POD lub czujnika tętna. Przed kontynuowaniem należy skonsultować się z podręcznikiem użytkownika urządzenia, które zamierzasz sparować ze swoim zegarkiem Suunto Ambit3 Run.

Aby sparować czujnik POD lub czujnik tętna:

 1. Włącz czujnik POD / czujnik tętna. Jeśli parujesz czujnik Suunto Smart Sensor — patrz Zakładanie czujnika Suunto Smart Sensor.
 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Next, aby wyświetlić menu opcji.
 3. Za pomocą przycisku Light Lock przejdź w menu do pozycji Pair (Paruj) i zatwierdź wybór przyciskiem Next.
 4. Przewiń listę opcji przyciskiem Start Stop i Light Lock, a następnie naciśnij przycisk Next, aby wybrać czujnik POD lub czujnik tętna, który zamierzasz sparować.
 5. Trzymaj zegarek Suunto Ambit3 Run blisko urządzenia, z którym zamierzasz go sparować, do momentu wyświetlenia przez urządzenie Suunto Ambit3 Run powiadomienia, że parowanie zakończyło się sukcesem. Jeżeli parowanie nie powiedzie się, naciśnij przycisk Start Stop, aby spróbować ponownie, lub przycisk Light Lock, aby wrócić do ustawień parowania.

pairing pod Ambit3Run

Korzystanie z czujnika Foot POD

Podczas korzystania z czujnika Foot POD czujnik POD jest automatycznie kalibrowany przez odbiornik GPS w krótkich odstępach czasu podczas treningu. Sparowany i aktywny w danym trybie sportowym czujnik Foot POD zawsze pozostaje źródłem prędkości i dystansu.

Automatyczna kalibracja czujnika Foot POD włączona jest domyślnie. Można ją wyłączyć w menu opcji trybu sportowego za pomocą opcji Activate (Aktywacja), jeśli czujnik Foot POD jest sparowany i używany w wybranym trybie sportowym.

Aby otrzymać dokładniejsze pomiary prędkości i dystansu, możesz ręcznie skalibrować czujnik Foot POD. Kalibrację należy przeprowadzić na dokładnie zmierzonym odcinku, na przykład na bieżni o długości 400 m.

Aby skalibrować czujnik Foot POD za pomocą urządzenia Suunto Ambit3 Run:

 1. Zamocuj czujnik Foot POD do buta. Więcej informacji znajduje się w podręczniku użytkownika dotyczącego czujnika Foot POD, którego używasz.
 2. Z menu startowego wybierz tryb sportowy, na przykład Running (Bieg).
 3. Rozpocznij bieg w zwykłym tempie. W momencie mijania linii startu naciśnij przycisk Start Stop, aby rozpocząć rejestrowanie.
 4. Przebiegnij dystans 800–1000 m (około 0,500–0,700 mili) w zwykłym tempie (na przykład dwa okrążenia na torze 400 m).
 5. Naciśnij przycisk Start Stop po dotarciu do mety, aby wstrzymać rejestrowanie.
 6. Naciśnij przycisk Back Lap, aby zatrzymać rejestrowanie. Po zakończeniu treningu zapisz dziennik, naciskając przycisk Start Stop. Jeżeli nie chcesz zapisywać dziennika, naciśnij przycisk Light Lock. Użyj przycisku Next, aby przewinąć widoki podsumowania do podsumowania odległości. Zmień wyświetloną odległość na odległość faktycznie przebytą, używając przycisków Start Stop i Light Lock. Zatwierdź wybór przyciskiem Next.
 7. Zatwierdź kalibrację czujnika POD, naciskając przycisk Start Stop. Czujnik Foot POD został skalibrowany.
UWAGA:

Jeśli podczas kalibracji połączenie z czujnikiem Foot POD było niestabilne, dostosowanie odległości w podsumowaniu odległości może nie być możliwe. Upewnij się, że czujnik Foot POD został zamocowany zgodnie z instrukcjami, i spróbuj ponownie.

Jeśli podczas biegu nie korzystasz z czujnika Foot POD, możesz zmierzyć kadencję biegu za pomocą komputera naręcznego. Kadencja biegu mierzona z nadgarstka jest używana razem z rozwiązaniem FusedSpeed (patrz Funkcja FusedSpeed). Jest zawsze włączona dla określonych trybów sportowych, takich jak bieg, bieg terenowy, bieżnia, bieg na orientację i lekkoatletyka.

Jeśli czujnik Foot POD zostanie znaleziony na początku treningu, kadencja biegu mierzona z nadgarstka zostanie zastąpiona kadencją czujnika Foot POD.

Spis treści