Minutnik

Suunto Ambit3 Run Podręcznik użytkownika - 2.4

Minutnik

Można ustawić minutnik w taki sposób, aby odliczał czas od ustawionej wartości do zera. Przez ostatnie dziesięć sekund urządzenie wydaje co sekundę krótki dźwięk, a chwili osiągnięcia wartości zero emituje dźwięk alarmu.

Ekran minutnika można wyświetlić/ukryć w menu startowym w Displays (Ekrany) » Countdown (Minutnik). Przełączanie odbywa się za pomocą przycisku Next.

Aby ustawić czas odliczania:

  1. Naciskaj przycisk Next do czasu wyświetlenia się ekranu minutnika.
  2. Naciśnij przycisk View, aby zmienić czas odliczania.
  3. Ustaw godzinę i minuty za pomocą przycisków Start Stop i Light Lock. Zatwierdź wybór przyciskiem Next.
  4. Naciśnij przycisk Start Stop, aby rozpocząć odliczanie.

countdown timer Ambit3

PORADA:

Odliczanie można wstrzymać/kontynuować przez naciśnięcie przycisku Start Stop.