Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

DARMOWA DOSTAWA POWYŻEJ 650,00 zł | DARMOWE ZWROTY | ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER

Suunto Ambit3 Run Podręcznik użytkownika - 2.5

Powrót po własnych śladach

Za pomocą funkcji Track back (Powrót po własnych śladach) możesz odtworzyć swoją trasę w dowolnym momencie treningu. Urządzenie Suunto Ambit3 Run tworzy tymczasowe punkty trasy wskazujące drogę do punktu wyjściowego.

Aby powrócić po własnych śladach w trakcie treningu:

  1. W trybie sportowym z uruchomioną funkcją GPS naciśnij i przytrzymaj przycisk Next, aby przejść do menu opcji.
  2. Naciśnij przycisk Next, aby wybrać opcję Navigation (Nawigacja).
  3. Przejdź do pozycji Track back (Powrót po własnych śladach), używając przycisku Start Stop, i zatwierdź wybór przyciskiem Next.

Możesz teraz rozpocząć nawigację powrotną po trasie identycznej z poprzednią. Więcej informacji na temat nawigacji — patrz Nawigacja po trasie.

Track back (Funkcja powrotu po własnych śladach) może być także stosowana z dziennika dla ćwiczeń, które obejmują dane GPS. Należy użyć procedury identycznej z opisaną w Nawigacja po trasie. Przejdź do pozycji Logbook (Dziennik) zamiast Routes (Trasy) i wybierz dziennik, aby rozpocząć nawigację.

Spis treści