Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

DARMOWA DOSTAWA POWYŻEJ 650,00 zł | ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER | NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Suunto Traverse Podręcznik użytkownika - 2.1

Kompas

Zegarek Suunto Traverse jest wyposażony w kompas cyfrowy, który umożliwia zorientowanie położenia względem północy magnetycznej. Jest to kompas z kompensacją przechylenia, który zapewnia dokładne wskazania, nawet jeśli urządzenie nie jest ustawione poziomo.

Ekran kompasu można wyświetlić lub ukryć w menu startowym w obszarze WYŚWIETLACZE » Kompas.

Domyślny ekran kompasu wyświetla następujące informacje:

 • wiersz środkowy: kurs wskazywany przez kompas w stopniach
 • wiersz dolny: naciśnij przycisk VIEW, aby zobaczyć bieżący czas, kierunek świata lub puste pole (bez wartości)

compass Traverse

Informacje wyświetlane przez kompas możesz zmienić w menu opcji w obszarze Ogólne » Formaty » Jednostka kompasu. Wybierz, która wartość jest wartością główną w środku ekranu kompasu: stopnie, radiany lub strony świata.

Po minucie kompas przełączy się w tryb oszczędzania energii. Uruchom ponownie za pomocą przycisku START.

Kalibracja kompasu

Przed pierwszym korzystaniem z kompasu należy przeprowadzić jego kalibrację. Obracaj i przechylaj zegarek do czasu, kiedy włączy się sygnał dźwiękowy, który oznacza pomyślne zakończenie kalibracji.

calibrating compass

Jeżeli kalibracja przebiegnie prawidłowo, wyświetli się tekst Calibration successful (Kalibracja powiodła się). Jeżeli kalibracja nie zakończy się sukcesem, wyświetli się tekst Calibration failed (Kalibracja nie powiodła się). Aby ponownie przeprowadzić kalibrację, naciśnij przycisk START.

Jeżeli kompas już został skalibrowany i trzeba wykonać ponowną kalibrację, proces kalibracji można uruchomić ręcznie.

Aby rozpocząć ręczną kalibrację kompasu:

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk NEXT, aby wyświetlić menu opcji.
 2. Za pomocą przycisku START przejdź w menu do pozycji NAWIGACJA i zatwierdź wybór przyciskiem NEXT.
 3. Za pomocą przycisku LIGHT przejdź w menu do pozycji Ustawienia i zatwierdź wybór przyciskiem NEXT.
 4. Za pomocą przycisku LIGHT przejdź w menu do pozycji Kompas i zatwierdź wybór przyciskiem NEXT.
 5. Naciśnij przycisk NEXT, aby wybrać opcję Kalibracja.

Ustawianie deklinacji

Aby zapewnić prawidłowe odczyty kompasu, ustaw dokładną wartość deklinacji.

Tradycyjne mapy papierowe są oparte na kierunku północy geograficznej. Kompasy wskazują północ magnetyczną, czyli miejsce nad Ziemią, w którym skupiają się linie sił jej pola magnetycznego. Ponieważ północ magnetyczna i geograficzna nie znajdują się w tym samym miejscu, w kompasie musisz ustawić deklinację. Deklinacja to kąt pomiędzy północą magnetyczną a geograficzną.

Wartość deklinacji jest podana na większości map. Lokalizacja północy magnetycznej zmienia się co rok, więc najbardziej precyzyjną i aktualną informację o wartości deklinacji można znaleźć w Internecie (np. w witrynie www.magnetic-declination.com).

Mapy do biegów na orientację w terenie są sporządzane względem północy magnetycznej. Oznacza to, że w przypadku korzystania z map do biegów na orientację musisz wyłączyć korektę deklinacji. W tym celu ustaw wartość deklinacji jako 0 stopni.

Aby ustawić wartość deklinacji:

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk NEXT, aby wyświetlić menu opcji.
 2. Za pomocą przycisku START przejdź w menu do pozycji NAWIGACJA i zatwierdź wybór przyciskiem NEXT.
 3. Za pomocą przycisku LIGHT przejdź w menu do pozycji Ustawienia i zatwierdź wybór przyciskiem NEXT.
 4. Za pomocą przycisku LIGHT przejdź w menu do pozycji Kompas i zatwierdź wybór przyciskiem NEXT.
 5. Za pomocą przycisku LIGHT przejdź w menu do pozycji Deklinacja i zatwierdź wybór przyciskiem NEXT.
 6. Wyłącz deklinację, wybierając opcję --, lub wybierz opcję W (zachód) albo E (wschód). Ustaw wartość deklinacji za pomocą przycisków START lub LIGHT.

setting declination Traverse

 1. Naciśnij przycisk NEXT, aby zatwierdzić ustawienie.
PORADA:

Możesz również wejść do menu nawigacyjnego i ustawień kompasu, naciskając przycisk START podczas nawigacji.

Ustawianie blokady namiaru

Możesz zaznaczyć kierunek do swojego celu w odniesieniu do północy za pomocą funkcji blokady namiaru.

Aby zablokować namiar:

 1. Gdy kompas jest aktywny, przytrzymaj zegarek przed sobą i obróć się w kierunku swojego celu.
 2. Naciśnij przycisk BACK LAP, aby zablokować bieżący stopień wyświetlany na zegarku podczas namierzania.
 3. Pusty trójkąt wskazuje zablokowany namiar w odniesieniu do wskaźnika północy (wypełniony trójkąt).
 4. Naciśnij przycisk BACK LAP, aby skasować blokadę namiaru.

setting bearing lock Traverse

UWAGA:

W przypadku używania kompasu podczas rejestrowania aktywności przycisk BACK LAP jedynie blokuje namiar i kasuje blokadę namiaru. Wyjdź z widoku kompasu, aby zapisać okrążenie, za pomocą przycisku BACK LAP.

Spis treści