Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto 5 Användarhandbok

Intensitetszoner

Genom att använda intensitetszoner under träning kan du förbättra din kondition och styrka. Varje intensitetszon anstränger kroppen på ett specifikt sätt, vilket påverkar din kondition och styrka på olika sätt. Det finns fem olika zoner numrerade från 1 (lägsta) till 5 (högsta). Zonerna definieras som procentintervaller baserade på din maximala puls, takt eller kraft.

Det är viktigt att tänka på intensitet när man tränar samt att förstå hur intensiteten ska kännas i kroppen. Glöm inte att alltid värma upp innan du tränar, oavsett intensitetsnivå och aktivitet.

De fem olika intensitetszonerna som används på Suunto 5 är:

Zon 1: Lätt

Att träna i zon 1 är relativt lätt för kroppen. När det gäller konditionsträning är den typen av intensitet endast meningsfull vid rehabiliterande träning, eller för att stärka din grundkondition när du precis börjat motionera eller efter ett längre motionsuppehåll. Vardagsmotion som t.ex. att promenera, gå i trappor, cykla till jobbet o.s.v. utförs normalt sett i den här zonen.

Zon 2: Medel

När du tränar i zon 2 förbättrar du din grundkondition på ett effektivt sätt. Träning med den här intensiteten känns lätt, men längre träningspass kan ha en mycket hög träningseffekt. Majoriteten av all konditionsträning ska utföras i den här zonen. Genom att förbättra din grundkondition skapar du en grund för andra typer av träning, och förbereder din kropp på träningspass med högre intensitet. Långa träningspass i den här zonen förbrukar mycket energi, särskilt från din kropps fettreserver.

Zon 3: Hård

Träning i zon 3 kräver ganska mycket energi och känns ordentligt i kroppen. Träning av den här typen förbättrar din förmåga att röra dig snabbt och effektivt. I den här zonen skapas mjölksyra i kroppen, men i mängder som kroppen kan ta hand om på ett normalt sätt. Du bör endast träna med den här intensiteten ett par gånger i veckan eftersom du utsätter kroppen för hög ansträngning i den här zonen.

Zon 4: Mycket hård

Träning i zon 4 förbereder din kropp på tävlingar och höga hastigheter. Träningspass i den här zonen kan genomföras med en konstant hastighet eller som intervallträning (kombination av korta övningar och pauser). Högintensiv träning förbättrar din kondition snabbt och effektivt, men den kan leda till överträning, vilket i sin tur kan innebära att du måste ta en längre paus från ditt träningsprogram.

Zon 5: Maximal

När din puls når zon 5 under ett träningspass känns din träning extremt tung. Mjölksyra produceras i kroppen mycket snabbare än den kan transporteras bort och du kommer att bli tvungen att stanna efter några minuter. Elitidrottare använder dessa extremt intensiva träningspass i sina träningsprogram på ett mycket kontrollerat sätt. Vanliga motionärer behöver inte använda dem alls.

Pulszoner

Pulszoner definieras som procentintervaller baserade på din maxpuls.

Som standard beräknas din maxpuls med följande ekvation: 220 - din ålder. Om du känner till din maxpuls kan du ändra standardvärdet.

Suunto 5 har standardpulszoner och aktivitetsspecifika pulszoner. Standardzonerna kan användas för alla aktiviteter, men för mer avancerad träning kan du använda specifika pulszoner för löpning och cykling.

Ställa in maxpuls

Ställ in din maxpuls från inställningarna under Träning » Intensiva zoner » Standardzoner.

 1. Välj maxpuls (högsta värde, slag per minut) och tryck på mittknappen.
 2. Ställ in din nya maxpuls genom att trycka på den övre eller nedre knappen till höger.

Default Max HR-1

 1. Tryck på mittknappen för att ställa in din nya maxpuls.
 2. Håll mittknappen intryckt för att avsluta skärmen för pulszoner.
OBS:

Du kan även ställa in din maxpuls från inställningarna under Allmänna » Personliga.

Ställ in standardpulszoner

Ställ in dina standardpulszoner från inställningarna under Träning » Intensiva zoner » Standardzoner.

 1. Rulla upp/ner genom att trycka på den övre eller nedre knappen till höger, och tryck på mittknappen när den pulszon som du vill ändra är markerad.
 2. Ställ in din nya pulszon genom att trycka på den övre eller nedre knappen till höger.

Default HR zone-1

 1. Tryck på mittknappen för att ställa in ditt nya pulsvärde.
 2. Håll mittknappen intryckt för att avsluta skärmen för pulszoner.
OBS:

Om du väljer Återställ på skärmen för pulszoner återställer du pulszonerna till standardvärdena.

Ställ in aktivitetsspecifika pulszoner

Ställ in dina aktivitetsspecifika pulszoner från inställningarna under Träning » Intensiva zoner » Avancerade zoner.

 1. Välj aktiviteten (löpning eller cykling) du vill redigera med den övre eller nedre knappen till höger och tryck på mittknappen när aktiviteten är markerad.
 2. Tryck på mittknappen för att aktivera/inaktivera pulszonerna.
 3. Rulla upp/ner genom att trycka på den övre eller nedre knappen till höger, och tryck på mittknappen när den pulszon som du vill ändra är markerad.
 4. Ställ in din nya pulszon genom att trycka på den övre eller nedre knappen till höger.

Advanced HR Zone-1

 1. Tryck på mittknappen för att ställa in ditt nya pulsvärde.
 2. Håll mittknappen intryckt för att avsluta skärmen för pulszoner.

Använda pulszoner under träning

När du registrerar ett träningspass (se Registrera ett träningspass), och har valt puls som intensitetsmål (se Så här använder du mål när du tränar), visas en pulszonmätare som är indelad i fem olika sektioner. Mätaren visas i sportlägets yttre kant på skärmen (i alla sportlägen som stöder pulszoner). Mätaren visar i vilken zon du för närvarande tränar genom att denna zon lyser. Pilen på mätaren visar var i zonen du ligger.

S5 Zone Gauge

Din klocka meddelar dig när du når din valda målzon. Om din puls är utanför den valda målzonen under träningen så uppmanar klockan dig att öka takten eller att sakta ner.

Guidance SpeedUp Trainer

I träningssammanfattningen får du en sammanställning över hur mycket tid du har tillbringat i varje zon.

Tempozoner

Tempozoner fungerar precis som pulszoner, men intensiteten i din träning baseras på ditt tempo istället för på din puls. Beroende på dina inställningar så visas tempozonerna antingen med metriska eller brittiska måttenheter.

Suunto 5har fem standardtempozoner som du kan använda. Eller så kan du definiera din egen.

Tempozoner finns tillgängliga för löpning.

Ställ in tempozoner

Ställ in dina aktivitetsspecifika tempozoner från inställningarna under Träning » Intensiva zoner » Avancerade zoner.

 1. Välj Löpning genom att trycka på mittknappen.
 2. Tryck på den nedre högra knappen och välj tempozoner.
 3. Tryck på de övre eller nedre högra knapparna för att bläddra och tryck på mittknappen när den tempozon som du vill ändra på är markerad.
 4. Välj din nya tempozon genom att trycka på de övre eller nedre knapparna.

  Intensity Pace Zones Trainer

 5. Tryck på mittknappen för att välja det nya tempozonsvärdet.

 6. Tryck och håll nere mittknappen för att lämna tempozonsvyn.

Så här använder du tempozoner när du tränar

När du registrerar ett träningspass (se Registrera ett träningspass) och har valt tempo som intensitetsmål (se Så här använder du mål när du tränar) visas en tempozonmätare som är indelad i fem sektioner. Dessa fem sektioner visas runt den yttre kanten av skärmen för sportläget. Mätaren anger de tempozon du har valt som ett intensitetsmål genom att lysa upp motsvarande sektion. Pilen på mätaren visar var i zonen du ligger.

S5 Zone Gauge

Din klocka meddelar dig när du når din valda målzon. Om ditt tempo är utanför den valda målzonen under träningen så uppmanar klockan dig att öka takten eller att sakta ner.

Guidance SpeedUp Trainer

I träningssammanfattningen får du en sammanställning över hur mycket tid du har tillbringat i varje zon.

Effektzoner

Effektmätare mäter hur mycket fysisk ansträngning som krävs för att utföra en viss aktivitet. Ansträngningen mäts i watt. Den största fördelen med en effektmätare är precisionen. Effektmätaren visar exakt hur hårt du verkligen tränar och hur mycket effekt du producerar. Det är också lätt att se dina framsteg när du analyserar dessa watt.

Effektzoner kan hjälpa dig att träna med rätt effekt.

Suunto 5 har fem standardeffektzoner som du kan använda. Du kan också definiera din egen.

Effektzoner finns tillgängliga i alla standardsportlägen för cykling, inomhuscykling och terrängcykling. För löpning och terränglöpning måste du använda de specifika ”Power”-sportlägena för att få effektzoner. Om du använder ett anpassat sportläge ser du till att det använder en power POD så att du får effektzoner.

Ställ in aktivitetsspecifika effektzoner

Ställ in dina aktivitetsspecifika effektzoner från inställningarna under Träning » Intensiva zoner » Avancerade zoner.

 1. Välj den aktivitet (Löpning eller Cykling som du vill redigera eller tryck på mittknappen när aktiviteten är markerad.
 2. Tryck på den nedre högra knappen och välj effektzoner.
 3. Tryck på den övre eller nedre högra knappen och välj den effektzon du vill redigera.
 4. Välj din nya effektzon genom att trycka på de övre eller nedre knapparna.

  Intensity Power Zones Trainer

 5. Tryck på mittknappen för att ställa in ditt nya effektvärde.

 6. Tryck och håll nere mittknappen för att lämna effektzonsskärmen.

Så här använder du effektzoner när du tränar

Du måste ha en Power POD parkopplad med din klocka för att kunna använda effektzoner när du tränar (se Para ihop med POD-enheter och sensorer).

När du registrerar ett träningspass (se Registrera ett träningspass) och har valt effekt som intensitetsmål (se Så här använder du mål när du tränar) visas en effektzonmätare som är indelad i fem sektioner. Dessa fem sektioner visas runt den yttre kanten av skärmen för sportläget. Mätaren anger den effektzon du har valt som ett intensitetsmål genom att lysa upp motsvarande sektion. Pilen på mätaren visar var i zonen du ligger.

S5 Zone Gauge

Din klocka meddelar dig när du når din valda målzon. Om din effekt är utanför den valda målzonen under träningen så uppmanar klockan dig att öka takten eller att sakta ner.

Guidance SpeedUp Trainer

I träningssammanfattningen får du en sammanställning över hur mycket tid du har tillbringat i varje zon.

Innehållsförteckning