Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto 5 Användarhandbok

Sömnregistrering

En god natts sömn är viktig för både kropp och själ. Du kan använda din klocka för att registrera din sömn och se hur mycket du sover i genomsnitt.

När du sover med klockan på registrerar Suunto 5 din sömn baserat på accelerometerdata.

Så här gör du för att registrera din sömn:

  1. Gå till klockans inställningar, rulla ner till Sömn och tryck på mittknappen.
  2. Växla Sömnregistreringtill läget på.

    sleeptracking setting Trainer

  3. Ange klockslag för när du normalt sett går upp och går och lägger dig.

När du har fastställt tiden när du går och lägger dig kan du välja att ha din klocka i Stör ej-läge när du sover.

Steg 3 ovan, specificera när du ska gå och lägga dig. Din klocka använder den perioden för att avgöra när du sover (under din sömntid) och rapporterar all sömn som ett tillfälle. Om du till exempel går upp för att dricka vatten på natten så beräknar din klocka ändå all sömn efter det som samma tillfälle.

OBS:

Om du går och lägger dig innan din sovtid och vaknar efter din sovtid räknar klockan inte detta som en sömnsession. Du bör ställa in din klocka i enlighet med den tidigaste tid som du kan tänkas gå och lägga dig, samt den senaste tid som du kan tänkas vakna.

När du har aktiverat sömnregistrering så kan du även ställa in ditt sömnmål. En genomsnittlig vuxen människa sover från 7 till 9 timmar om dygnet, även om den ideala sömnmängden för dig kan avvika från normen.

Sovtrender

När du vaknar välkomnas du av en sammanfattning av din sömn. Sammanfattningen inkluderar bland annat information om hur lång tid du sov, hur lång tid du var vaken (i rörelse) och hur många timmars djupsömn du fick (ingen rörelse).

Utöver sammanfattningen kan du även följa din övergripande sömntrend med hjälp av sömninformationen. Från klockans urtavla trycker du på den nedre högra knappen tills du ser skärmen Sömn . Den första skärmen visa din sömn i jämförelse med din målsättning.

Sleep Insight LastNight Trainer

När du befinner dig på sömnskärmen kan du trycka på mittknappen för att visa din genomsnittliga sömn över de senaste sju dagarna. Tryck på nedre högra knappen för att se din aktuella sovtid under de senaste sju dagarna.

När du befinner dig på skärmen för genomsnittlig sömn kan du trycka på mittknappen för att visa en graf över dina genomsnittliga pulsvärden för de senaste sju dagarna.

Sleep Insight Avg7days Trainer

Tryck på nedre högra knappen för att se de aktuella pulsvärdena för senaste sju dagarna.

OBS:

Från skärmen Sömn kan du hålla mittknappen intryckt för att ta fram inställningarna för sömnregistrering.

OBS:

Alla mätvärden för sömn är endast baserade på rörelse, så de är uppskattningar som kanske inte stämmer överens med dina faktiska sömnvanor.

Sömnkvalitet

Förutom varaktighet så kan din klocka även utvärdera sömnkvalitet genom att följa variationen i din puls medan du sover. Variationen anger hur väl din sömn hjälper dig att vila och återhämta dig. Sömnkvalitet visas på en skala från 0 till 100 i sömnsammanfattningen, där 100 är den bästa kvaliteten.

Så mäter du pulsen medan du sover

Om du har på dig din klocka under natten när du sover kan du få ytterligare feedback gällande din puls när du sover. För att behålla den optiska pulsen på under natten ska du se till att daglig puls är aktiverad (se Daglig puls).

Automatiskt Stör ej-läge

Du kan använda den automatiska inställningen för Stör ej-läget för att aktivera den när du sover.

Innehållsförteckning