Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto 7 Användarhandbok

Daglig pulsmätning

Klockan mäter din puls under dagen för att ge dig en överblick av dina aktivitets- och återhämtningsnivåer.

Kortet Puls ger dig ett snabbt sätt att kontrollera din aktuella puls, och 24-timmarsdiagrammet visar hur din puls varierar under dagen – när du vilar och när du är aktiv. Diagrammet uppdateras var 10:e minut, men din puls mäts varje sekund för att ge dig uppdaterad feedback.

Du kan också gå till Dagbok > Daglig aktivitet om du vill se information om din dagliga puls.

Innehållsförteckning