Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Spartan Sport Användarhandbok - 2.6

Tidtagare

Klockan har ett tidtagarur och en nedräkningstimer för enkel tidsmätning. Från klockans urtavla öppnar du startbilden. Rulla sedan uppåt tills du ser timer-ikonen. Peka på ikonen eller tryck på mittknappen för att öppna timern.

Stopwatch icon

När du öppnar skärmen första gången visas tidtagaruret. Efterföljande gånger kommer klockan ihåg vilken du använde senast, tidtagaruret eller nedräkningstimern.

Dra uppåt eller tryck på den nedre knappen för att öppna snabbmenyn Ställ in timer där du kan ändra timerinställningarna.

Tidtagarur

Starta tidtagaruret genom att trycka på mittknappen.

Stopwatch Spartan

Stanna tidtagaruret genom att trycka på mittknappen. Forsätt genom att trycka på mittknappen igen. Återställ genom att hålla den nedre knappen intryckt.

Stopwatch pause resume

Dra åt höger eller håll mittknappen intryckt för att avsluta timern.

Nedräkningstimer

På timerskärmen drar du uppåt eller trycker på den nedre knappen för att öppna snabbmenyn. Härifrån kan du välja en förinställd nedräkningstid eller skapa en anpassad nedräkningstid.

Countdown options Spartan

Stoppa och återställ vid behov med mittknappen eller den nedre knappen.

Dra åt höger eller håll mittknappen intryckt för att avsluta timern.

Innehållsförteckning