Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Spartan Sport Användarhandbok - 2.6

GPS-precision och energiförbrukning

GPS:ens fixeringshastighet avgör hur exakt din bana är - ju kortare intervall mellan fixeringar, desto exaktare bana. När du registrerar en aktivitet registreras varje GPS-fixering i loggboken.

GPS:ens fixeringshastighet påverkar batteritiden. Genom att minska GPS:ens noggrannhet kan du förlänga klockans batteritid.

Alternativen för GPS-precision är:

  • Best: ~ 1 sek fixeringshastighet vid hög batterinivå
  • Good: ~ 1 sek fixeringshastighet vid låg batterinivå
  • OK: ~ 60 sek fixeringshastighet vid hög batterinivå

När klockan är inställd på Best används GPS:en på full effekt hela tiden. Vid full effekt kan GPS:en filtrera bort störningar för bästa möjliga fixering. Detta gör att banan anges med största möjliga noggrannhet, men innebär även högst batteriförbrukning.

Även i läget Good görs en GPS-fixering varje sekund men noggrannheten minskar eftersom GPS:en inte används på full effekt hela tiden. GPS:en används på låg effekt en kort stund mellan fixeringarna, vilket illustreras nedan.

GPS accuracy Good

Detta förlänger batteritiden, men innebär att GPS:en har mindre tid att hitta en bra fixering och filtrera bort störningar. Så banan som anges är inte lika exakt som i läget Best.

I läget OK görs en GPS-fixering varje minut. Batteritiden ökar då markant, men banan anges med mindre noggrannhet.

GPS accuracy OK

När du navigerar på en rutt eller en intressepunkt är GPS-precisionen inställd på Best.

Innehållsförteckning