Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro - Egenskaper - GLONASS

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Användarhandbok - 2.0

GLONASS

GLONASS (Global Navigation Satellite System) är ett alternativ till GPS-systemet för satellitnavigering. Om du har GLONASS aktiverat kan din klocka registrera ett mer exakt spår under vissa förhållanden. GLONASS kan förbättra spårregistreringen i synnerhet i stadsmiljöer där det finns höga byggnader. I andra miljöer är det oftast bäst att inte aktivera GLONASS. Om du har GLONASS aktiverat förbrukar klockan mer batteri.

Så här aktiverar/inaktiverar du GLONASS:

  1. Välj ett sportläge som använder GPS.
  2. Öppna alternativmenyn och bläddra ned tills du kommer till GLONASS.
  3. Tryck på mittknappen för att aktivera/inaktivera GLONASS.
OBS:

GLONASS-inställningen är en global inställning. När du aktiverar GLONASS aktiveras det för alla sportlägen med GPS.