Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Traverse Gabay sa User - 2.1

KALIGTASAN

Mga uri ng mga pag-iingat para sa kaligtasan

BABALA:
  • ay ginagamit kaugnay ng isang pamamaraan o sitwasyon na maaaring magdulot ng malubhang pinsala o pagkamatay.
MAG-INGAT:
  • ay ginagamit kaugnay ng isang pamamaraan o sitwasyon na magdudulot ng pinsala sa produkto.
PAALALA:
  • ay ginagamit upang bigyang-diin ang mahalagang impormasyon.
TIP:
  • ay ginagamit para sa mga karagdagang tip kung paano gagamitin ang mga feature at function ng device.

Mga pag-iingat para sa kaligtasan

BABALA:

MAAARING MAGKAROON NG MGA ALLERGIC NA REAKSYON O IRITASYON SA BALAT KAPAG NAKALAPAT SA BALAT ANG PRODUKTO, KAHIT NA SUMUSUNOD ANG AMING MGA PRODUKTO SA MGA PAMANTAYAN NG INDUSTRIYA. KAPAG NANGYARI ITO, IHINTO AGAD ANG PAGGAMIT AT KUMONSULTA SA DOKTOR.

BABALA:

PALAGING KUMONSULTA SA IYONG DOKTOR BAGO SIMULAN ANG ISANG PROGRAMA NG PAG-EEHERSISYO. MAAARING MAGDULOT NG NAKAMAMATAY NA PINSALA ANG LABIS NA PAGGAMIT NG LAKAS.

BABALA:

GINAGAMIT LANG ITO PARA SA PAGLILIBANG.

BABALA:

HUWAG GANAP NA UMASA SA GPS O SA ITATAGAL NG BATERYA, PALAGING GUMAMIT NG MGA MAPA AT IBA PANG BACKUP NA MATERYAL UPANG MATIYAK ANG IYONG KALIGTASAN.

MAG-INGAT:

HUWAG MAGPAHID SA PRODUKTO NG ANUMANG URI NG SOLVENT, DAHIL MAAARI NITONG MAPINSALA ANG PANG-IBABAW NA BAHAGI NG PRODUKTO.

MAG-INGAT:

HUWAG MAGPAHID SA PRODUKTO NG PANGONTRA SA INSEKTO, DAHIL MAAARI NITONG MAPINSALA ANG PANG-IBABAW NA BAHAGI NG PRODUKTO.

MAG-INGAT:

HUWAG ITAPON ANG PRODUKTO, SA HALIP, ITURING ITONG ISANG BASURANG ELEKTRONIKO UPANG MAPANGALAGAAN ANG KAPALIGIRAN.

MAG-INGAT:

HUWAG ISAGI O IBAGSAK ANG DEVICE, DAHIL MAAARI ITONG MASIRA.

PAALALA:

Sa Suunto, gumagamit kami ng mga advanced na sensor at algorithm upang bumuo ng mga sukatang makakatulong sa iyo sa iyong mga aktibidad at pakikipagsapalaran. Nagsusumikap kaming maging tumpak hangga’t maaari. Gayunpaman, walang data na nakolekta ng aming mga produkto at serbisyo ang lubusang maaasahan, hindi rin ganap na tumpak ang mga sukatang binubuo ng mga ito. Maaaring hindi tumugma sa realidad ang mga calorie, bilis ng pintig ng puso, lokasyon, pagtukoy ng galaw, pagkilala sa shot, mga indicator ng pisikal na stress at iba pang mga pagsukat. Ang mga produkto at serbisyo ng Suunto ay para lang sa paglilibang at hindi ginawa para sa anumang uri ng mga layuning medikal.

Table of Content