Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Traverse Gabay sa User - 2.1

Mga Notipikasyon

Kung na-pair mo na ang iyong Suunto Traverse sa Suunto Movescount App (tingnan ang Suunto app), maaari kang tumanggap ng tawag, mensahe at ng mga push notification sa relo.

notifications Traverse

Upang makakuha ng mga notipikasyon sa iyong relo:

  1. Pindutin nang matagal ang NEXT upang makapasok sa menu ng mga opsyon.
  2. Pindutin ang LIGHT upang mag-scroll sa CONNECTIVITY (CONNECTIVITY) at pindutin ang NEXT.
  3. Pindutin ang LIGHT upang mag-scroll sa Notifications (Mga Notipikasyon).
  4. Magpalipat-lipat sa naka-on/naka-off gamit ang LIGHT.
  5. Lumabas sa pamamagitan ng pagpindot nang matagal sa NEXT.

Kapag naka-on ang mga notipikasyon, magbibigay ng alerto ang iyong Suunto Traverse (tingnan ang Mga tunog at vibration) at magpapakita ng isang icon ng notipikasyon sa ibabang row ng time display sa bawat bagong event.

Upang tingnan ang mga notipikasyon sa iyong relo:

  1. Pindutin ang START upang makapasok sa start menu.
  2. Mag-scroll sa NOTIFICATIONS (Naka-off ang mga notipikasyon) gamit ang START at pindutin ang NEXT.
  3. Mag-scroll sa mga notipikasyon gamit ang START o ang LIGHT.

Hanggang 10 notipikasyon ang maaaring ilista. Mananatili ang mga notipikasyon sa iyong relo hanggang sa alisin mo ang mga ito sa mobile device mo. Ngunit, ang mga notipikasyong mas matagal na sa isang araw ay hindi na makikita sa relo.

Table of Content