Stopwatch
Find a dealer/service center

Suunto Traverse Gabay ng Gumagamit - 2.0

Stopwatch

Ang stopwatch ay isang display na maaaring i-on o i-off mula sa start menu.

Upang i-activate ang stopwatch:

 1. Pindutin ang START upang makapasok sa start menu.
 2. Mag-scroll sa DISPLAYS(MGA DISPLAY) sa pamamagitan ng pagpindot sa LIGHT at sa pagpindot sa NEXT.
 3. Mag-scroll sa Stopwatch(Stopwatch) sa pamamagitan ng pagpindot sa LIGHT at sa pagpindot sa NEXT.

Kapag naka-activate, maaaring puntahan ang timer sa pamamagitan ng pagpindot sa NEXT hanggang sa lumabas ang timer.

stopwatch Traverse

PAALALA:

Hindi nakikita ang stopwatch habang nagre-record ng isang aktibidad.

Upang gamitin ang stopwatch:

 1. Sa in-activate na stopwatch display, pindutin ang START upang simulan ang pagsusukat sa oras.
 2. Pindutin ang BACK LAP upang makapag-lap, o pindutin ang START upang i-pause ang stopwatch. Upang tingnan ang mga oras ng lap, pindutin ang BACK LAP kapag naka-pause ang stopwatch.
 3. Pindutin ang START upang magpatuloy.
 4. Upang i-reset ang oras, pindutin nang matagal ang START kapag naka-pause ang stopwatch.

Habang gumagana ang stopwatch, maaari mong:

 • pindutin ang VIEW upang lumipat sa pagitan ng oras at lap time na pinapakita sa ibabang hanay ng display.
 • lumipat sa Time display gamit ang NEXT.
 • pumasok sa menu ng mga opsyon sa pamamagitan ng pagpindot nang matagal sa NEXT.

Kung ayaw mo nang makita ang stopwatch display, i-deactivate ang stopwatch.

Upang itago ang stopwatch:

 1. Pindutin ang START upang makapasok sa start menu.
 2. Mag-scroll sa DISPLAYS(MGA DISPLAY) sa pamamagitan ng pagpindot sa LIGHT at sa pagpindot sa NEXT.
 3. Mag-scroll sa End stopwatch(Tapusin ang stopwatch) gamit ang LIGHT at pindutin ang NEXT.